Evaluatiegesprekken
We vinden het belangrijk om te weten hoe het met je gaat. En of je op de goede plek zit bij Driestroom. Daarom plannen we geregeld een evaluatiegesprek met je in. Jouw persoonlijk begeleider bespreekt met jou (of met iemand die voor jou het woord doet) hoe het gaat op jouw werkplek of thuis bij Driestroom. En of je misschien andere ondersteuning kunt gebruiken, of meer begeleiding.

Cliënttevredenheid
Elk jaar meten we hoe tevreden jij bent over de ondersteuning die je krijgt. Dat doen we bij zoveel mogelijk cliënten. We willen weten wat er volgens jullie goed gaat en wat nog niet goed genoeg. Zodat we het het jaar daarna nóg beter kunnen doen. Dit zijn de uitkomsten van de onderzoeken van het afgelopen jaar:

Driestroom kwaliteitsonderzoek

Wat doen we goed en wat kan beter? Elk jaar beoordelen we de kwaliteit van de verschillende onderdelen van onze organisatie, volgens strenge richtlijnen. Je leest het in ons kwaliteitsrapport.

Helder over wachttijden

Als je eenmaal bij ons woont of langskomt voor behandeling, is dat meestal voor langere tijd. Daarom is het lastig aan te geven hoe lang het duurt voor er een plek vrijkomt. Bovendien werken we niet met wachtlijsten of wachttijden, maar beoordelen elke aanmelding op inhoud en randvoorwaarden. Met het noemen van een wachttijd of plek op een wachtlijst zouden we verkeerde verwachtingen wekken. 

We hebben wel een lijst met belangstellenden waar je op geplaatst wordt als er geen plek is. We kijken dan eerst of je bij een groep past. En je mag zelfs al langskomen om rond te kijken. Als er een plek vrijkomt, wijzen we die toe aan degene op de lijst voor wie plaatsing het hardst nodig is. Zo helpen we iedereen zo goed mogelijk. Wil je weten welke plekken op dit moment beschikbaar zijn? Dan kun je terecht bij het Driestroom in contact. Bel 0481 37 55 55 of mail naar afdelingwwo@driestroom.nl

Voor de Driestroomhuizen is er geen wachtlijst of belangstellendenlijst. Wil je weten welke plekken op dit moment beschikbaar zijn binnen de gezinshuizen van Driestroom? Dan kun je terecht bij het Driestroom in contact. Bel 0481 37 55 55 of mail naar afdelingdsh@driestroom.nl

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet vanuit de landelijke overheid onderzoek naar de kwaliteit van organisaties zoals Driestroom. Hieronder vind je de meest recente rapporten:


Certificaten
We voldoen aan de strenge eisen van ISO 9001-2015. Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. In het kort betekent die norm: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het.

 

Certificaat-ISO-9001