Aan het roer van Driestroom staan Esther Nelissen en Hans van Gestel. Zij vormen de Raad van Bestuur. Er is ook een Raad van Toezicht. Zij houden toezicht op Driestroom en zijn officieel de werkgevers van Esther en Hans.

 

Bestuursverslag
De wet schrijft voor dat we elk jaar terugkijken op onze hele organisatie. Op de ondersteuning die we bieden op al onze locaties, op onze financiën en op de manier waarop we medewerkers en cliënten laten meepraten. Het staat allemaal in ons bestuursverslag, oftewel ons jaarverslag.

 

Jaarrekening
Je mag alles van ons weten. Ook hoe we met ons geld omgaan. In onze jaarrekening lees je hoe we er financieel voor staan.

 

Algemene betalingsvoorwaarden
De algemene betalingsvoorwaarden van Driestroom zijn van toepassing voor leveranciers en samenwerkingspartners.