Esther Nelissen

Esther Nelissen is voorzitter van de Raad van Bestuur van Driestroom. Voormalig lid Raad van Bestuur Hans van Gestel is op 5 augustus 2023 helaas onverwachts overleden. Naast de Raad van Bestuur is er ook een Raad van Toezicht.

 

Bestuursverslag
De wet schrijft voor dat we elk jaar terugkijken op onze hele organisatie. Op de ondersteuning die we bieden op al onze locaties, op onze financiën en op de manier waarop we medewerkers en cliënten laten meepraten. Het staat allemaal in ons bestuursverslag, oftewel ons jaarverslag.

 

Jaarrekening
Je mag alles van ons weten. Ook hoe we met ons geld omgaan. In onze jaarrekening lees je hoe we er financieel voor staan.

 

Algemene betalingsvoorwaarden
De algemene betalingsvoorwaarden van Driestroom zijn van toepassing voor leveranciers en samenwerkingspartners.