Stappen in aanmelding

De stappen naar het aanvragen van begeleiding en ondersteuning vinden niet altijd in dezelfde volgorde plaats. Wel bestaat vrijwel iedere aanmelding bij Driestroom uit een aantal vaste elementen. Deze vind je hieronder.

De ondersteuningsvraag

Zoek je zelf begeleiding of voor iemand anders, maar weet je niet precies wat, hoe of in welke vorm? Het helder krijgen van de ondersteuningsvraag is erg belangrijk. Voor jou, de persoon voor wie je de aanvraag indient en voor ons. De loketcoördinatoren van Driestroom helpen je bij het formuleren van de ondersteuningsvraag. Maar ook instanties als, MEE en het sociaal wijkteam kunnen hierin ondersteuning bieden. Het kan zijn dat we, gelijktijdig met het formuleren van de ondersteuningsvraag, al bekijken op welke locatie van Driestroom jij, of degene voor wie je begeleiding zoekt, terecht kunt. Het kan ook zijn dat we dit in een later stadium doen.

De indicatie

Is de ondersteuningsvraag in kaart gebracht, dan zijn er twee situaties mogelijk.

1. Er is een indicatie of beschikking aanwezig:
Onze loketcoördinatoren gaan samen onderzoeken of de indicatie of beschikking in aanmerking komt voor Driestroom. Ze bekijken je mogelijkheden hierin en adviseren je over de benodigdheden. Je betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Hoeveel je moet betalen kun je navragen bij het CAK. Ook kan je dit zelf uitrekenen op de website van het CAK. 

2. Er is geen indicatie of beschikking aanwezig:
Dit betekent dat deze er moet komen. De loketcoördinator verwijst je door naar de desbetreffende instantie (de Gemeente, CIZ) en voorziet je van advies in de vervolgstappen die genomen moeten worden. Bij verwijzingen voor zorg in het sociale domein (Jeugdzorg en Wmo-zorg), loopt de verwijzing altijd via de gemeente of een andere verwijzer zoals de (huis)arts.  

De locatie

Misschien heb je al een beeld van een geschikte locatie voor jezelf of voor degene voor wie je verantwoordelijk bent. Of misschien ben je erg nieuwsgierig naar een bepaalde locatie. Laat het ons weten en onze loketcoördinatoren brengen je graag in contact met de desbetreffende locatie.

Je ontvangt de contact gegevens zodat je zelf een afspraak kan inplannen met de locatie van je voorkeur. Dit kan zijn voor een eventuele oriëntatie, een proef- of meedraaidag maar ook om gewoon even kennis te maken en een indruk op te doen. Overleg dit samen met de locatie en kijk wat hierin passend is voor jullie.

Als je geen idee hebt welke locatie voor jou geschikt is, vertrouw dan op onze loketcoördinatoren. Zij weten waar jij, of degene voor wie je begeleiding zoekt, het beste terecht kunt.

Het begeleidingsplan

In het begeleidingsplan staat onder andere welke ondersteuning Driestroom precies gaat verlenen, wat de ontwikkelingsdoelen zijn en wat de cliënt van ons mag verwachten. Het eerste begeleidingsplan wordt opgesteld door de loketcoördinatoren. In dit plan worden de ondersteuningsvraag, de afgegeven indicatie en eventuele overige gegevens vastgelegd. Na goedkeuring gaat het begeleidingsplan naar de gekozen locatie. Op de locatie bespreekt de persoonlijk begeleider samen met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het plan.

Evaluatie

We vinden het belangrijk om te evalueren. De locatie plant daarom altijd een evaluatiegesprek in. Op een vooraf afgesproken tijdstip houdt de persoonlijk begeleider met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger dit evaluatiegesprek. We horen namelijk graag of de cliënt vindt dat hij of zij op de goede plek zit en wat er eventueel nodig is om de ondersteuning te optimaliseren.

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.