Zorgzoeker_LVG_Volwassenen

Ketensamenwerking

De kracht van samenwerken

Driestroom weet dat goede samenwerking leidt tot mooie resultaten. Dat zien we elke dag terug op onze woonlocaties en dagcentra. Hier werken cliënten en begeleiders samen toe naar ontwikkeling. Niet alleen onze cliënten komen vooruit dankzij gepaste begeleiding. Ook Driestroom als organisatie ontwikkelt zich dankzij ondersteuning en medewerking van enthousiaste ketenpartners.

We hebben het al eerder gezegd: Driestroom is een lerende organisatie. Van onze ketenpartners leren we veel. En zij van ons. Het delen van kennis leidt tot fantastische gezamenlijke projecten.

Geslaagde projecten

Dankzij de ketensamenwerking heeft Driestroom grote stappen kunnen zetten in onder andere het ondersteuningsaanbod voor kinderen met een beperking. In samenwerking met Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal, Lichtenbeek en Siza ontwikkelden we het concept ‘Op jouw manier’. Doel van dit project is de ontwikkeling van een geïntegreerd en passend aanbod van onderwijs, revalidatie en zorg voor ernstig meervoudig beperkte kinderen.

Ook de zorg en ondersteuning van senioren is dankzij de ketensamenwerking met Zorgcentra Betuweland naar een hoger plan getild. In het moderne complex Loovelden wonen verstandelijk beperkte, dementerende senioren. De expertise van Driestroom met verstandelijk beperkte cliënten combineren we in Loovelden met de kennis en ervaring met dementerende cliënten van Zorgcentra Betuweland.

Een ander voorbeeld van geslaagde ketensamenwerking is onze aanpak op locatie Hofstede. Hier bieden we samen met het Dr. Leo Kannerhuis optimale begeleiding aan cliënten met autisme.

Open voor gesprek

We staan altijd open voor interessante ketenpartners die met ons in gesprek willen en die net zoals Driestroom graag ‘over de schutting kijken’. Wat we van jou als ketenpartner vragen? Dat je openstaat voor kritiek, uitgaat van mogelijkheden en dat je daadwerkelijk plezier hebt in het leveren van de best passende begeleiding en ondersteuning van mensen met een beperking. Kun je creatief denken en beschik je over een gezonde portie lef? Kom dan eens langs voor een kop koffie en een goed gesprek. Veel van onze samenwerkingsprojecten zijn zo begonnen.

X

Vertragingen en zware spitsen verwacht in regio Arnhem van 3 tot en met 10 september

Van maandag 3 september tot en met maandag 10 september is de parallelbaan van de A12 afgesloten. Hierdoor moet in de regio Arnhem rekening gehouden worden met vertragingen en zware ochtend- en avondspitsen waarbij de maximale reistijd kan worden overschreden. Door problemen met de IJsselbrug kunnen de problemen in de regio Arnhem mogelijk nog (veel) langer gaan duren. 

Datum laatste wijziging: maandag 10 september 2018 09:00 uur.