Activist Rob van Sprang

Met trots presenteer ik namens Driestroom één van haar vijf ‘activisten’: Rob van Sprang. Activist is een term die beladen is, zo bedoelen we het natuurlijk niet. De sterke bewijsdrang van Rob van Sprang en zijn doorzettingsvermogen maken hem een soort opbouwwerker nieuwe stijl. Eén die bruggen bouwt en verbindingen legt, zowel in de politiek als in de sociale structuur van de eigen omgeving. In het Arnhemse werd hij ook wel de vrijwillige wijkwethouder genoemd naast wethouder Barth van Eethen.

Rob van Sprang:
“Wanneer iedereen zegt ‘dat kan niet’, denk ik: ‘dat kan wel!’ Dat bleek ook tijdens de organisatie van een Koninginnemarkt in het Arnhemse Broek. Ik wilde deze graag met vrijwilligers organiseren. Iedereen zei mij dat dit nooit zou lukken. Uiteindelijk had ik maar liefst 130 vrijwilligers en 87 kramen. Met behulp van de omgeving en mijn netwerk is het toch gelukt om dit initiatief groots neer te zetten en er samen een succes van te maken. Iedereen deed mee.”

Mijn stelling is dat we ons niet meer richten op de individuele cliënten, maar op de ondersteuningsstructuren in de wijk. Dat betekent dat Driestroom zich activistischer op moeten stellen in onze visie. Mensen zoals Rob helpen ons daarbij. Zij denken samen met bewonersplatforms, bedrijven- en sportverenigingen na hoe zij ondersteuningsstructuren kunnen creëren voor mensen met een ondersteuningsvraag in de eigen omgeving. 

Mijn collega-bestuurder Arie de Vries (directeur NIM) vindt het lovenswaardig dat dit soort dingen gebeuren. Hij noemt het aan de ene kant een transitie en aan de andere kant een transformatie. Het is volgens hem niet iets wat organisaties zelf kunnen doen, het is iets wat burgers/inwoners doen. Hij benadrukt dat wij dat gelukkig allemaal zelf ook burger zijn. Arie de Vries geeft aan dat er een beweging op gang gebracht moet worden en dat we deze samen moeten ondersteunen. Daar waar professionals nodig zijn, moeten deze op korte termijn beschikbaar zijn voor ondersteuning.

Daar ligt volgens ons beiden de uitdaging omdat we geen genoegen nemen met de situatie zoals deze nu is. We moeten terug naar de periode die normaal is. Zo heeft in onze geschiedenis het primaat voor ondersteuning van mensen met een beperking altijd bij bewonersgroeperingen, verenigingen of de familie gelegen. Pas in secundaire optiek ligt deze bij de professional.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur