Autonomie en een eigen sociaal netwerk

Autonomie en een eigen sociaal netwerk 

U zult het wellicht wat merkwaardig vinden, maar ik wil het in dit voorwoord graag met u over mijn moeder hebben. Mijn moeder is 93 jaar en zij is onlangs gevallen in haar woning, waar zij zelfstandig woont. Door de val heeft ze een scheurtje in haar nekwervel opgelopen en moest daardoor een aantal maanden in een zorghotel verblijven. Ik heb maar één broer en dat betekent dat je, ondanks dat het zorghotel in Rotterdam is, graag bereid bent om drie keer per week heen en weer te rijden om bij je moeder op visite te gaan.

En dan gebeurt er iets raars. Je komt plotseling terecht in de rol van zorgconsument. Dit omdat je achter je moeder staat en zij als autonome, zelfstandige vrouw eigen keuzes wil maken in de zorg die zij krijgt en daarbij regelmatig tegen het zorginstituut aanloopt waar ze nu verblijft. Bij dit zorghotel zijn keuzes voornamelijk gebaseerd op kosten en gemak voor de medewerkers. Ik heb altijd gedacht dat in de ouderenzorg autonomie (eigen keuzes maken) en het onderhouden van een eigen sociaal netwerk de belangrijkste elementen zijn om gezond oud te worden. Dit wordt overigens ook onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt namelijk dat deze twee elementen tot een significant hogere leeftijd leiden dan wanneer ouderen geen autonomie voelen en geen eigen sociaal netwerk meer hebben. Die groep sterft eerder.

Je zou dan denken dat autonomie en het ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van een eigen sociaal netwerk, kerntaken moeten zijn van zorginstellingen in Nederland. Mede door de bezoeken aan mijn moeder is mij duidelijk geworden dat deze twee kerntaken bij de meeste instellingen geen prioriteit hebben. Hierdoor zal het verblijf van ouderen in zorginstellingen, maar ook dat van patiënten en cliënten, niet gepaard gaan met veel dagelijks geluk. Wat dat betreft zouden wij als zorginstellingen in Nederland ons een spiegel voor moeten houden. En als ik voor Driestroom in die spiegel kijk, dan kunnen wij best nog tot goede verbeteringen komen. 

Door de bezuinigingen en hoge werkdruk zie ik dat er met name in onze woonvormen soms onvoldoende aandacht is voor autonomie en het ondersteunen bij het onderhouden van het eigen sociaal netwerk. Met als gevolg dat het door ons hooggeprezen woord ‘dagelijks geluk’ in de knel komt. We hebben hierover in het MT (managementteam) met elkaar gesproken en de ambitie uitgesproken dat we gaan proberen met deze twee elementen in de hand tot verbetering te komen. De dagelijkse zorg moet blijven zoals het is, maar er zou in samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers en de buurt meer aandacht moeten zijn voor eigen keuzes en activiteiten van cliënten en hun eigen sociaal netwerk.

Voor mij is autonomie een wezenlijk punt, maar ik zie bij veel cliënten een drempel richting mij of hun begeleiders waar het gaat om het aangeven van wat zij werkelijk willen. Cliënten zijn over het algemeen erg terughoudend om zich uit te spreken. Als je dan doorvraagt, dan blijken er toch een aantal thema’s te zijn die hen bezig houden. Bijvoorbeeld het feit dat zij door de bezuinigingen heel weinig eigen inkomen meer te besteden hebben. En dat zij bij vervoer en deelname aan sociale activiteiten vaak ieder dubbeltje om moeten draaien. Daarnaast stoort het cliënten ook dat zij een eigen bijdrage moeten betalen voor het werken in een werkpost of dagbestedingscentrum. Ik vind die gedachte logisch, want naar je werk gaan en daarvoor moeten betalen is niet logisch. Ook het zelf kunnen kiezen van een begeleider is een thema, omdat er een klik moet zijn. En of die klik er is, kan het beste beoordeeld worden door de cliënt zelf. Kortom, we moeten intensiveren in autonomie, het eigen sociaal netwerk, maar ook doorvragen op wat cliënten nu echt willen. 

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur