Clientbelang

Cliëntbelang

Soms vraag ik me af wat binnen Driestroom de toegevoegde waarde is van mij als bestuurder of Esther Nelissen als directeur? Met name als ik naar onze agenda’s kijk, zie ik dat eigenlijk iedere afspraak min of meer gewijd is aan overleg met belangenverenigingen, overleg met een bank, overleg over begrotingen en overleg over plannen. Cliënten vragen me dan ook weleens: ‘Wim, wat doe je zo de hele dag?’ Dat probeer ik dan uit te leggen, maar eigenlijk zie ik in hun ogen weinig verheldering komen. 

In deze gesprekken met cliënten en ouders/vertegenwoordigers word je af en toe ook geconfronteerd met het falen van een grote organisatie als Driestroom. En dat falen zit nooit in de intenties die onze collega’s hebben om goed te doen aan cliënten. Sterker nog; alle collega’s hebben het welzijn en het welbevinden van de cliënten op de hoogste trede staan. Het zit meer in het feit dat wanneer je, als medewerker, onderdeel van de stichting bent, je ongelooflijk veel belangen met elkaar moet kunnen verenigen. Cliëntbelang, organisatiebelang, het belang om alles te verantwoorden in Mijn Plan, het belang om de kwaliteitszorgsystemen te benutten, maar ook het eigen belang, zoals het combineren van werk met privétaken als mantelzorger en opvoeder.

De vragen en klachten die ik van cliënten en ouders/vertegenwoordigers krijg, hebben vaak één noemer: namelijk het feit dat de verschillende belangen niet volledig en goed met elkaar afgewogen zijn. En dat soms in plaats van het cliëntbelang, het organisatiebelang, financieel belang of verantwoordingsbelang is voorgegaan. Het is waanzinnig moeilijk om samen, met cliënten en ouders/vertegenwoordigers, in al die belangen de juiste weg te vinden. Om een beeld te schetsen, noem ik het voorbeeld waarin een cliënt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) al een tijdje meedraait bij een werkpost. Hij heeft het hier fantastisch naar zijn zin, maar de leiddinggevende geeft aan dat de cliënt niet bij deze werkpost kan (blijven) werken vanuit financieel oogpunt. Hier gaat het financieel belang voor aan het cliëntbelang. 

In dit soort situaties voel ik mij vaak geroepen om tegen de stroom in, want het vraagt veel uitleg aan de mensen die betrokken zijn, voor het belang van de cliënt en ouders/vertegenwoordigers te kiezen. Soms voel ik me daar schuldig over, omdat betrokken medewerkers absoluut geprobeerd hebben het beste te doen, maar ook onderdeel zijn van een groter systeem.

Ik meen dat hier toch de meerwaarde zit van een directielid of bestuurder. Samen met cliënten en ouders/vertegenwoordigers zij aan zij staan in die situaties dat de belangenafweging een niet gewenste wending heeft genomen. Wij, als MT (managementteam) van Driestroom, proberen dit met heel ons hart en verstand te doen, zodat het welbevinden van en de goede zorg aan cliënten voorop staat. 

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur