Cliëntmedezeggenschap

Cliëntmedezeggenschap

Ik wil u graag deelgenoot maken van een mooie ervaring die ik deze week heb opgedaan met onze Cliëntenraad Cliënten. Zoals u weet, is de visie van onze overheid ten aanzien van cliëntmedezeggenschap, dat cliënten zoveel mogelijk voor zichzelf moeten opkomen in onze nieuwe samenleving. Een nieuwe samenleving, waarin we iedere burger respectvol willen bejegenen en in staat willen stellen, door zijn of haar autonomie en de ondersteuning die hij of zij krijgt, een eigen mening te verkondigen. 

Deze visie, waar ik heel blij mee ben, is onder meer vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Een raamwet, die instellingen als Driestroom op hoofdlijnen voorschrijft hoe wij in dit kader de ondersteuning aan cliënten moeten regelen. Nu is het zo dat onze Cliëntenraad Cliënten uit cliënten bestaat, die, vanwege wie zij zijn, al heel goed in staat zijn voor zichzelf op te komen. De meesten van hen wonen zelfstandig, hebben werk en houden er een eigen netwerk op na. Toch blijft het voor hen moeilijk om duidelijk aan te geven wat zij vinden van zaken die een totaal omvatten, zoals de koers die Driestroom vaart. 

Bij Driestroom hechten we grote waarde aan transparantie. Dit betekent dat de verslagen van de managementteamvergaderingen ook beschikbaar zijn voor alle Cliëntenraden, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van actuele thema’s. De Ondernemingsraad maakt regelmatig gebruik van deze verslagen, zodat zij actuele thema’s van hun eigen context kunnen voorzien. Tot op heden was ik dat van mijn Cliëntenraad Cliënten niet gewend. Maar vanmiddag was het zover.. De Cliëntenraad Cliënten had uit een verslag van de managementteamvergadering opgemaakt dat bij twee locaties, die door Driestroom ondersteund worden, maar waarvan de exploitatie en zorg in handen van Driestroomondernemers ligt, de kwaliteit van zorg in het geding was en veiligheidsrisico’s aan de orde waren. Hierop stelden zij mij als bestuurder de vraag: Wat mijn plannen zijn om incidenten te voorkomen in de toekomst? En als tweede: Of dit wel past bij Driestroom?

Vervolgens kwam het tot een leuke dialoog, waarbij ik hen de vragen heb gesteld: Voor wie Driestroom er is? En of het zo zou kunnen zijn dat Driestroom er niet naar zou moeten streven onze middelen in te zetten voor cliënten die een bepaald risico met zich meebrengen of die wellicht zelf de veiligheid in gevaar zouden brengen? In het verlengde hiervan heb ik hen ook gevraagd: vinden jullie dat Driestroom vooral een organisatie van mensen voor mensen is? Of is Driestroom vooral een bedrijf dat met belastinggeld werkt? En dus primair een bedrijf is?

Ook heb ik ze gevraagd om te reageren op het ‘Brandon-verhaal’ dat enkele jaren geleden Nederland opschudde. Het werd een leuke discussie die er uiteindelijk toe leidde dat de Cliëntenraad Cliënten aangaf dat Driestroom er ook moet zijn voor cliënten die het moeilijk hebben en die niet in de stabiele en veilige situatie verkeren zoals zij dat doen. 

Het thema Cliëntmedezeggenschap heeft mijns inziens twee kanten. Een opgave en een verplichting. Die verplichting is vastgelegd in de wet, maar is niet meer dan een randvoorwaarde. De opgave voor cliënten en medewerkers van Driestroom is wat mij betreft: het oprecht geïnteresseerd zijn in wat een ander mens vindt en hem of haar ondersteunen zijn of haar mening te geven en daar zeer respectvol mee om te gaan.

Het lijkt een open deur, maar het is echt niet makkelijk.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur