De overheid faalt

Het huidige kabinet heeft in rap tempo een pakket aan bezuinigingen samengesteld om als Nederland financieel gezond te worden. Ik merk dat het hoge tempo waarmee de bezuinigingen tot stand zijn gekomen, afbreuk doet aan de gewenste kwaliteit. Met name waar het gaat over de extramuralisering van de ZorgZwaartePakketten (ZZP’s) 1 t/m 4.

Scheiden van wonen en zorg

Waar ik enthousiast over ben is het voornemen van de overheid om voor een steeds grotere groep, mensen met een beperking (ZZP VG 1 t/m 4) zorg in de wijk te organiseren, in plaats van in een instelling. Inhoudelijk geeft dit blijk dat mensen met een beperking serieus genomen worden. In deze situatie spreken we over het fysiek scheiden van wonen en zorg.

Risico’s

Ik zie bij de extramuralisering van ZZP VG 1 t/m 4 op drie niveau’s een risico. Voor de cliënt, voor de samenleving en voor de instellingen. Voor ZZP VG 3 en 4 betekent dit dat de cliënten zelfstandig huur moeten gaan betalen. Met name jongeren hebben vaak te weinig inkomen om zelfstandig te gaan huren. Consequentie is dat er grote onzekerheid gaat bestaan over de inkomensstroom ten aanzien van huurgelden. Door eventuele leegstand ontstaat waardedaling van ons vastgoed, dat een negatief effect heeft op ons eigen vermogen. Daarmee creëert de overheid grote risico’s voor instellingen. Terwijl de overheid wordt geacht een goede en stabiele regelgeving te hebben. Ik spreek grote twijfel uit over de zorgvuldigheid van beleidsvoorbereiding van de overheid.

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.