De stichting is meer dan een zorgbedrijf

Gisteren ben ik bij de begrafenis van een collega geweest die haar zoon verloren heeft op een leeftijd waarvan je verschrikkelijk schrikt. Waarom schrik je zo? Omdat ieder mens, expliciet de mensen met kinderen, een dergelijke gebeurtenis ontzettend kunnen projecteren op hun eigen situatie. Dan kan er enige verzachting zijn van familie, vrienden of collega’s, maar zo’n situatie is natuurlijk verschrikkelijk voor ouders.

Steun

De man die de ceremonie leidde begon de ceremonie met fijn dat jullie in groten getale gekomen zijn, omdat dat het gezin nog enige steun kan geven. Toen we na afloop van de begraafplaats afliepen, zag ik dat er misschien wel 40 collega’s van de stichting waren. Die met elkaar misschien wel een beetje steun konden geven aan de collega wiens zoon overleden was.

Collegiale werkgemeenschap

Dan kom je op het vraagstuk van collegialiteit, elkaar steunen in het werk, elkaar steunen buiten het werk, elkaar steunen in ontwikkelingen, maar ook elkaar steunen bij incidenten, ongelukken en andere moeilijke tijden. Je zou de stichting met een zorgbedrijf kunnen vergelijken. Maar ook zou je de stichting kunnen betitelen als werkgemeenschap waarbij mensen niet alleen hun inkomen vergaren, maar bij wijze van spreken ook in het gewone leven erg veel steun aan elkaar hebben. Dan praat je over een situatie waarbij een stichting meer is dan alleen een zorgbedrijf. Driestroom is als stichting een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn.

Samen dingen beleven

Ik wens ons als collega’s toe dat mensen heel lang bij de stichting kunnen werken. Dat we elkaar steun geven zowel in goede als in slechte tijden. Dat we samen feest kunnen vieren en samen verdrietig kunnen zijn. Ik vind dat ook heel functioneel. Wat we doen is mensenwerk, geen fabriekswerk. Ik hoop dat we dat met elkaar kunnen realiseren. Als dat lukt heb je een warme werkplek voor jezelf en voor degene die je ondersteunt. Maar dat mag er natuurlijk nooit toe leiden dat het bij ons een kleffe bende wordt. Professionaliteit en een goed beeld over distantie en nabijheid, ten opzichte van cliënten en collega’s zijn ook belangrijk. Dus als mensen in staat zijn competenties die bij professionaliteit horen te bezigen. En daarnaast ook een warme woon- en of werkgemeenschap te volgen, dan kunnen we niet alleen hard werken met elkaar maar ook heel veel andere dingen met elkaar beleven. En daar wil ik best een bijdrage aan leveren.

Wil je reageren op mijn blog? Mail dan naar communicatie@driestroom.nl
X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur