Dilemma's

Dilemma’s

Stelt u zich eens voor. Een prachtige, landelijke gemeente, met relatief weinig inwoners, waar Driestroom vanuit het verleden een 24uurs woonvorm heeft en een dagbestedingscentrum midden in het dorp. Vroeger kwamen hier met bus- en taxivervoer cliënten uit de wijde regio naartoe om dagbesteding in de traditionele vorm te genieten. Ook de cliënten van de 24uurs woonvorm, vier geschakelde woningen naast elkaar, konden hier bijna te voet naar toe. Een mooi sprookje…

Maar toen kwam de verandering: het vervoersbudget werd gehalveerd, waardoor cliënten die verder dan tien kilometer van het dagbestedingscentrum af wonen, niet meer gebracht konden worden. Daarnaast gingen de begeleidingsbudgetten omlaag en nam de concurrentie van particuliere aanbieders en Thomashuizen toe. Dit leidde ertoe dat sommige cliënten gebruik maakten van aanbod elders. Tevens begon de vergrijzing toe te slaan, waardoor cliënten van de 24uurs woonvorm een wat complexere hulpvraag ontwikkelden. Met dit vooruitzicht en kijkend naar de ruimte in de 24uurs woonvorm, zou dit een belemmering kunnen gaan vormen voor de kwaliteit van dienstverlening.

Driestroom heeft echter voor meer van dergelijke ‘woonsituaties’ gestaan, waarbij tot op heden vaak een oplossing gevonden werd in het zogenaamde Loovelden-concept. Loovelden is een fantastische nieuwe locatie in Huissen, waar Driestroom samenwerkt met Betuweland. Een collega-organisatie, waarvan de medische dienst ook beschikbaar werd gemaakt voor Driestroom cliënten. De combinatie van nieuwe appartementen, goede faciliteiten zoals een apotheek, ruimte en kwalitatief goede medische dienstverlening leidde op enig moment tot de kwalificatie: het Loovelden-concept. 

Inmiddels is het Loovelden-concept op een aantal plekken binnen Driestroom succesvol toegepast. Steeds in combinatie met een collega-instelling die op het punt van vergrijzing kennis en deskundigheid inbrengt. Voor de 24uurs woonvorm in deze landelijke gemeente stelden we ons dan ook de vraag of het Loovelden-concept hier ingezet zou kunnen worden? Helaas hebben wij in dat kader te veel vertrouwd op oude successen. Na overleg met cliënten en cliëntvertegenwoordigers van de 24uurs woonvorm weten we inmiddels dat iedere specifieke situatie om een specifieke oplossing vraagt in plaats van het hanteren van concepten die zich elders bewezen hebben.

Waarom werkt het Loovelden-concept voor deze 24uurs woonvorm niet? In de eerste plaats omdat in deze landelijke en groene omgeving een instelling voor verpleging en verzorging van ouderen veel negatievere associaties opwekt dan in de stedelijke context van Arnhem en Nijmegen. In de tweede plaats omdat het tijdstip van de discussie rondom dreigende vergrijzing van de cliëntgroep en het nemen van maatregelen daarin, wellicht te vroeg is geweest. 

We zijn nu op zoek naar een specifieke oplossing voor deze specifieke situatie. Uitgangspunt hierbij is het bieden van kwaliteit, zoals dat ervaren wordt door de individuele cliënt. Dat betekent een streep door een tendens die de laatste tijd een reflex is geworden, namelijk die van schaalvergroting. Schaalvergroting wordt in toenemende mate door cliënten ervaren als verschraling. Daarom kunnen nieuwe oplossingen gelegen zijn in samenwerking met private aanbieders, omdat zij in staat zijn op nog kleinere schaal aanbod te genereren. 

Hoe dit sprookje af gaat lopen? Ik hoop het u binnen enkele jaren te kunnen vertellen. Wat ik wel weet: het sprookje krijgt een goede afloop! 

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur