Driestroomdagen

Driestroomdagen

Sinds 2002 organiseert Driestroom elk jaar Driestroomdagen (beleidsdagen), waar twee medewerkers per team aan deelnemen en waarvan deelname ook open staat voor onze gezinshuisouders. De Driestroomdagen zijn een van de belangrijkste communicatiemiddelen om de betrokkenheid van de teams bij het beleid van de stichting te borgen. Het gaat daarbij enerzijds om uitleg over bepaalde beleidsuitgangspunten, maar nog meer om de mening van medewerkers aangaande het beleid.

Ook dit jaar hebben we weer een vernieuwende werkvorm bedacht die tot enthousiaste reacties leidde tijdens de eerste Driestroomdag bij DROOM! Beuningen. Een korte inleiding hoe we hiertoe gekomen zijn… 

De veranderingen in de zorg hebben inmiddels zo’n enorm tempo bereikt dat het een onmiskenbaar onderdeel van de kwaliteit van de organisatie is, om continu in te spelen op veranderingen en daarmee het hoofd boven water te houden en cliënten de kwaliteit te kunnen blijven bieden waar zij recht op hebben. De cliëntvragen wijzigen snel. Ik geef u een aantal voorbeelden. Zo’n drie jaar geleden bood Driestroom dagbesteding, waarbij cliënten op een passende plek soms jarenlang met plezier dagactiviteiten uitvoerden. Nu worden we geacht activerend werk/dagbesteding te bieden, met een ontwikkeltraject. Dit wil zeggen dat we in dialoog met de cliënt kijken of we via ondersteuning op verschillende plekken, binnen en buiten Driestroom, een einddoel kunnen realiseren voor de cliënt. 

Een tweede voorbeeld is de groep cliënten met een andere culturele achtergrond. Driestroom besteedt veel aandacht aan deze groep cliënten rondom het thema ‘Cultuur Sensitieve Zorg’ met als doelstelling om ook voor deze cliënten een aantrekkelijke zorg- en dienstverlener te zijn. Ondanks onze inspanningen en die van andere organisaties op dit gebied, is het aantal cliënten dat tussen wal en schip valt, waarschijnlijk eerder groter dan kleiner. Hierbij kunt u ook denken aan cliënten met een penitiaire achtergrond, cliënten met een verstandelijk gehandicapte (vg) of een licht verstandelijk gehandicapte (lvg) indicatie, cliënten met hele complexe zorgvragen, psychiatrische patiënten die geen recht meer hebben op een intramuraal bed of gezinnen met grote sociaal maatschappelijke problemen, die een beroep doen op de sociale draagkracht van de wijk waarin ze wonen.

En wat hebben we nu gedaan tijdens de Driestroomdag? Tijdens de Driestroomdag hebben we met elkaar ‘rollenspellen’ gespeeld aan de hand van verschillende casussen. Bij iedere casus had een groepje medewerkers een andere rol. Deze rollen varieerden van burger, lokale wethouder, zorgvragende cliënt, familie en/of verwant van de zorgvragende cliënt tot aan zorgorganisatie. We hebben met elkaar ‘het spel’ gespeeld dat ertoe zou moeten leiden dat de zorgvragende cliënt goed bediend zou gaan worden. Nou, ik kan u zeggen: het ging ons beter af dan de mensen die achter de formele rollen, zoals gemeenten, zitten… 

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur