Een recept voor verandering

Een recept voor verandering 

Als Driestroom worden wij regelmatig benaderd door externe partijen die meer willen weten over onze franchiseketen en over de vernieuwingen die we binnen Driestroom hebben doorgevoerd. Denk hierbij aan de ambulante poli in de wijk, onze werkposten en onze Droom!-formule.

Vaak zit er een grote gemene deler in de verhalen die we horen van deze externe partijen. Jarenlang is bij deze partijen geprobeerd om het ‘bovenschikkend’ gedrag van behandelaars of begeleiders naar cliënten of patiënten te veranderen in ‘nevenschikkend’ (gelijkwaardig) gedrag, empathie en er voor elkaar zijn. Helaas is in de ouderenzorg, psychiatrie en tal van sectoren nog altijd het ‘bovenschikkend’ gedrag het dominante beeld. Dit is te veranderen.

Onlangs hadden we opnieuw een gesprek met een externe partij. Onze gesprekspartners waren een bestuurder en psychiater van een grote GGZ-instelling die aan een project werken om deze GGZ-instelling te veranderen. In hun aanpak zag ik ontwikkelingen die wij bij Driestroom de afgelopen jaren ook hebben doorgemaakt en die wellicht ingrediënten zouden kunnen zijn voor een recept aangaande het veranderen van de zorg in het algemeen. Ik wil dit recept graag met u delen.

Het recept: Hoe verandert u een organisatie van specialisten en functionarissen naar empathische mensen die u verder helpen in het leven?

1. Creëer een grote groep ondernemers die zorgvuldig geselecteerd zijn en maak die partner van uw instelling. Zorg ervoor dat ze zich en masse bemoeien met de dienstverlening van die instelling en zich manifesteren. Inmiddels werken we tien jaar samen met veel ondernemers en ik constateer dat hierdoor een cultuurverandering bij Driestroom heeft plaatsgevonden. 

2. Creëer een roedel interne ‘wolven’. Mijn gesprekspartners kwamen op deze term door een situatie in het Yellowstone Park in de Verenigde Staten. Wolven waren daar op een gegeven moment uitgestorven en hun natuurlijke prooidieren, elanden, begonnen zich volstrekt veilig te wanen. Als gevolg daarvan werd het park zo zwaar begraasd, dat de rivierbedding verstopt raakte; met alle gevolgen van dien. De overheid greep in en stuurde een roedel agressieve wolven naar het park. Al gauw werd het evenwicht hersteld, het overmatig grazen hield op en de rivier kon zijn natuurlijke stroom weer volgen. Wie zijn bij Driestroom die wolven geweest? Bij mij komen gelijk wijlen Johan Emons en zijn collega’s van Ondernemersgroep De Driestroom (ODD) in me op.

3. Geef de ‘wolven’ instrumenten in handen waarmee ze de ‘niet-wolven’ effectief kunnen veranderen. Een goed praktijkvoorbeeld hiervan is een experiment in het RadboudUMC. Prof. dr. Jan Kremer besloot om het patiëntdossier in handen van de patiënt te leggen en de behandelaars te dwingen om hun informatie in het digitale dossier een plek te geven. Dit digitale dossier wordt door de patiënt beheerd. Het resultaat hiervan: gelijkwaardigheid tussen patiënt en behandelaar en ander gedrag bij behandelaars.

4. Wees geduldig. De cultuurverandering die wij als Driestroom al hebben doorgemaakt en waar we nog middenin zitten, is al zes tot acht jaar gaande. En we zijn er nog lang niet. Organiseer dus geen projecten tot cultuurverandering voor een periode van negen maanden tot een jaar; dat is niet realistisch. 

5. Ten slotte: zorg voor een onderbouwing van het cultuurveranderingstraject in waarden en normen. 

Graag vraag ik u om op dit recept te reageren, bijvoorbeeld met de opmerking om ingrediënten toe te voegen of te verwijderen. U kunt uw reactie sturen naar communicatie@driestroom.nl

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur