Eerste contouren worden zichtbaar

Driestroom, haar cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en overleg-organen hebben een turbulent 2014 overleefd. Het jaar 2014 stond volledig in het licht ban de voorbereiding op de transitiewetgeving. Binnen de kolom Zorg diende gestaag gewerkt te worden aan borging van de kwaliteit van de zorg en handhaving van de kwaliteit van dienstverlening aan cliënten. Het thema in de kolom Zorg was handhaven, verbeteren en op hoog niveau blijven. Het ging er anders aan toe voor cliënten, cliëntvertegenwoordigers en ouders van kinderen. Voor hen stond niets meer vast. Vragen hielp niet, want niemand wist het antwoord. Politieke lijsttrekkers gaven als antwoord: “Het is even niet anders”. Gelukkig komen we meer en meer in een situatie waarin er nieuwe zekerheden gaan ontstaan.Ik word vrolijk van een inclusieve samenleving waarbij er voor ieder een plaats is. Hoewel ik me bewust ben van het feit dat de samenleving zelf er bij lange na nog niet klaar voor is. Driestroom is kansrijk in die inclusieve samenleving: in tegenstelling tot de intramurale collega’s, passen onze historie en onze wortels goed bij de transitiewetgeving. Met enige durf zou je zelf kunnen stellen dat ‘semimuraal’ de oude term is voor Wmo. Instellingen met semimurale wortels zijn dé aangewezen instellingen om de overheid en burgers te helpen tot de inrichting van de inclusieve samenleving te komen. Het nieuwe aanbod wat we gerealiseerd hebben en het tempo waarin dit nieuwe aanbod is gerealiseerd heeft mij verbaasd. Het is vooral de vrucht en de inspanningen van teams en individuele collega’s. Ik neem mijn pet af voor collega’s, cliënten en vertegenwoordigers van de lokale overheid. Er is ongelooflijk hard gewerkt en de eerste contouren van resultaten worden zichtbaar.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur