Elsweide

Elsweide

Driestroom is in 1996 voortgekomen uit een fusie tussen de Stichting Semi Murale Zorg Nijmegen en de Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk Gehandicapten uit Arnhem. Dit jaar bestaat de stichting dus 20 jaar. Een van de parels van de Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk Gehandicapten was Elsweide. Zij bestaan twee keer zo lang als Driestroom en vierden recent hun 40-jarig jubileum.

Ten tijde van de fusie was er sprake van een bloeiend scala aan aanbod in het Arnhemse. Met bijvoorbeeld Twinkel in de Steenstraat en de zeefdrukkerij en kaarsenmakerij in Renkum. Enkele jaren na de fusie zijn voor mij, om onbekende redenen, veel mooie locaties verdwenen in het Arnhemse, waardoor Driestroom daar minder vertegenwoordigd raakte. Daar tegenover staat dat Nijmegen zich juist in die periode erg sterk ontwikkelde, waardoor er een disbalans ontstond in de vertegenwoordiging van Driestroom in het Nijmeegse en Arnhemse. Gelukkig hebben we dat de laatste jaren goed kunnen maken met prachtig aanbod in Arnhem, waaronder De Wikke, de verschillende werkposten, de Wereldkeuken, Mode met een Missie en Theater Klare Taal.

Ik vervolg mijn verhaal graag met een lofzang over Elsweide. Elsweide was zoals gezegd in de veertig jaren die achter ons liggen, de parel van de dagbesteding in Arnhem. Al vroeg was Elsweide bekend vanwege de producten die er gemaakt werden, bijvoorbeeld in de bakkerij. In het geweld van de vernieuwing van het aanbod in Arnhem en de tweedeling in specialistische dagcentra en werkposten, is voor mij (ik moet eerlijk zijn) Elsweide wat minder scherp op het netvlies gekomen. Dit tot groot ongenoegen van de collega’s van Elsweide, die mij kortgeleden uitnodigden om mij aan de tand te voelen over de visie en ontwikkeling van Elsweide. En daar hadden ze werk van gemaakt getuige de doos die op de foto hieronder is afgebeeld. De foto zal voor u ongetwijfeld te klein zijn om de verschillende citaten en quotes op de doos te lezen, daarom verblijd ik u graag met een aantal historische teksten.

Elsweide is in der tijd geopend door mede-oprichtster mevrouw Ruller-Hiddink. Ik citeer uit haar openingsspeech: “Er bestaat een boekje met de tekst ‘Lifter of reisgenoot’. Zijn onze cliënten lifters in deze maatschappij, mensen aan de kant van de weg, waar velen voorbij rijden? Die per gratie een eindje mee mogen als ze toevallig dezelfde kant op moeten en die we uit laten stappen op het moment dat het ons past? Of zijn cliënten reisgenoten, een leven lang? Laat mij besluiten te zeggen dat ik hoop dat wij waardig genoeg bevonden worden, de reisgenoten van cliënten te mogen zijn.”

Ik kan het als bestuurder 40 jaar later niet laten mijn bewondering uit te spreken voor een dergelijke tekst. Wat een enorme ontwikkeling heeft Elsweide in al die jaren doorgemaakt. Ook hier biedt de doos uitkomst. Na wat zoeken uit de verschillende teksten op de doos, vind ik een belangrijk citaat. “Nu anno 2015 heten wij maatwerkvoorziening Elsweide, met daarbij natuurlijk ook onze seniorenafdeling. Visie op burgerschap en participatie bepalen mede ons denken. Er wordt bij Elsweide niet alleen ondersteund, maar ook op maat uitgewerkt. Wij gaan uit van de individuele mogelijkheden van de cliënt. Elke cliënt kan op zijn eigen wijze deelnemen aan een stukje werk, zinvol bezig zijn en een waardevolle bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van ons dagcentrum. En dus een bijdrage leveren als burger aan de maatschappij. Want Elsweide maakt deel uit van de maatschappij. Zo is er een afdeling dienstverlening, de bakkerij en het atelier. De afdeling senioren is meer ingericht op het in stand houden van vaardigheden, beleving, rust en persoonlijke ruimte voor de ouder wordende cliënt. Wat door de jaren heen hetzelfde is gebleven, is de aandacht voor bejegening, medezeggenschap en inspraak van de cliënten.”

De verleiding is groot om uit de teksten die ik meegekregen heb, nog meer te citeren, maar dat zou deze inleiding veel te lang maken. Ik zou dan ook willen afsluiten met wat ik zelf geleerd heb toen ik te gast mocht zijn bij team Elsweide. Elsweide is erin geslaagd tussen het specialistisch dagcentrum en de werkposten een derde vorm te ontwikkelen. Een vorm waarin kwetsbare cliënten stapjes kunnen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling, waardoor het voor sommige cliënten mogelijk wordt om op termijn door te stromen naar de werkposten. Maar dat hoeft niet. Want ook bij Elsweide kan er hard gewerkt worden. Het team heeft deze visie onder leiding van teamcoach Mathijs Pouwelsen zelf ontwikkeld. Ook uit het Medewerkersonderzoek blijkt dat het team hoog scoort op ondernemendheid, passie en het naar de zin hebben met collega’s.

Die brug tussen enerzijds WLZ (Wet Langdurige Zorg) en anderzijds de werkposten zie ik op de doos weerspiegeld in het met grote en zwarte letters gedrukte: BRUGGEN BOUWEN! Team Elsweide, jullie hebben mij een spiegel voorgehouden en voortaan zal ik geen tweedeling meer maken tussen WLZ en de werkposten, maar aangeven dat er in de wijk Elsweide een grote brug staat tussen beide.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur