Het kan ook anders

Heeft u het nieuws gehoord van de wethouder van de Gemeente Rotterdam? Hij wil een discussie uitlokken over verplichte anticonceptie voor ouders die niet in staat zijn om hun kinderen op te voeden. In de terminologie van de wethouder zijn dit ‘onmachtige ouders’? Ik wijd deze blog graag aan dit nieuws vanwege de simpele reden dat dit dilemma ook een dilemma is voor ouders en verwanten van Driestroomcliënten.

Net zoals de wethouder zich op glad ijs begeeft met zijn uitspraak, ben ik me ervan bewust dat ik mezelf ook op glad ijs begeef door een reactie te geven op zijn uitspraken. Mijn primaire reactie op het nieuws was geschoktheid. Ik kan me niet voorstellen dat wij, als betrokken maatschappij, niet in staat zijn om in een dialoog, en met respect voor alle betrokkenen in de dialoog, tot een goede oplossing te komen zonder dat daar een staatsinterventie voor nodig is.

Mijn eerste reactie was: het moet niet gekker worden met interventies van bovenaf, waarbij betrokken burgers in toenemende mate in hun verantwoording buitenspel gezet worden. Het is gebruikelijk dat ouders en verwanten zelf in gesprek gaan met betrokken zorgmedewerkers om tot goede oplossingen te komen, opdat een goede opvoeding van het kind gewaarborgd kan worden. Waarbij het natuurlijk zo kan zijn dat er in een enkel geval geen goede oplossing gevonden kan worden. In zo’n situatie kan de overheid dan middelen beschikbaar stellen om mogelijke nadelige gevolgen tot een minimum te beperken.

Ik zou dit antwoord aan de wethouder van Gemeente Rotterdam willen geven: dit thema is vooral aan de betrokkenen zelf; aan de familie, aan de betrokken zorg- en hulpverleners en het is niet repressief aan onze staat voorbehouden. Diezelfde overheid die middels het vaststellen van de nieuwe transitiewetten de burgers van Nederland oproept meer verantwoordelijkheid te nemen. En die zorginstellingen opdraagt over de grenzen van de zorginstellingen heen in dialoog met maatschappelijke organisaties tot nieuwe oplossingen te komen. Diezelfde overheid vertoont nu de reflex tot wet- en regelgeving. Foei, zou ik zeggen.

In dit verband wil ik graag uw aandacht vragen voor een recent geopend Driestroomhuis in Leeuwarden; moeder- en kindhuis Kien van Gerwin en Minke van Dam. Het nieuw geopende Driestroomhuis is een initiatief van Gerwin en Minke en mede tot stand gekomen door Gemeente Leeuwarden, betrokken wethouders, de hervormde kerk en de buurt waarin het Driestroomhuis gelegen is. In het Driestroomhuis zijn zes appartementen gerealiseerd waarin jonge moeders en/of vaders met een zorgbudget van de gemeente wonen. Hier leren de moeders en/of vaders hoe zij het ouderschap kunnen invullen, hoe zij zich kunnen ontwikkelen en hoe zij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Voor sommige ouders is dit een tijdelijk traject, waarna doorstroming volgt. Andere ouders zijn wellicht langer aan de goede zorgen van Gerwin en Minke toevertrouwd.

Zoals u ziet: het kan ook anders!

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur