Het kind van de rekening

Het zal u niet ontgaan zijn dat de eerste evaluatie van de Jeugdwet, opgesteld door ZonMw*, is verschenen. De nieuwe Jeugdwet, waarbij gemeenten verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de Jeugdwet in plaats van de provincie, is drie jaar geleden ingevoerd. Driestroom opereert met eigen teams dan wel Driestroomhuizen in vrijwel alle jeugdzorgregio’s in Nederland en herkent veel van de stellingen uit de eerste evaluatie. 

Uit de evaluatie blijkt dat er gemeenten zijn die het belang van het kwetsbare kind voorop stellen èn dat er gemeenten zijn die de uitvoering van de Jeugdwet op hetzelfde niveau ingeschaald hebben als alle andere taken van de gemeente. En dat zij het budget leidend laten zijn in plaats van de noodzaak om een kind met zorg te ondersteunen.

Bij een eerste oppervlakkige schouw op basis van mijn eigen ervaringen met gemeenten zou je bijna kunnen stellen dat het kind ook het kind van de rekening is geworden. En dat het budgetbeheer bij veel gemeenten voorop staat. Dit gekoppeld aan het feit dat veel gemeenten bij de uitvoering van de Jeugdwet budgettaire problemen hebben, leidt er bij mij toe dat ik met angst en beven de publicaties in verschillende kranten volg over het nieuwe gemeentebeleid na de verkiezingen.

Ik begrijp het niet, want volgens mij heeft het rijk drie jaar geleden circa 15% op het budget bespaard en is er vervolgens circa 15% geïnvesteerd in gemeenteambtenaren en sociale wijkteams. Daarnaast hebben preventie en vroegsignalering in de oude Jeugdwet nooit prioriteit gehad. Het is dus geen wonder dat je een budgettekort hebt, waarvan, als we niet oppassen, het kwetsbare kind de rekening gepresenteerd krijgt.

*ZonMw is een organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur