Het verschil tussen kwaliteit van zorg en onpersoonlijke zorg

Laatst was ik bij een heropening van één van onze dagbestedingscentra in de gemeente West Maas en Waal, de Strang. Binnen deze locatie heeft een hele renovatie plaats gevonden. Ik kwam die dag daar binnen, en het was een groot feest. De medewerkers waren trots op hun “nieuwe” locatie. En terecht, want hun betrokkenheid bij deze verbouwing was groot. Deze betrokkenheid heeft zich geuit in de investering van veel vrije tijd bij diverse werkzaamheden en gesprekken die zij zijn aangegaan met de aannemer en de architect om het onderste uit de kan te halen. Ik noem dit ook wel ‘mentaal eigenaarschap’. Hiermee doel ik op de verantwoordelijkheid die onze medewerkers voelen voor hun werk, de cliënten en de locatie.

Wat mij verder enorm opviel, en waar ik gelukkig van wordt, was de enorme aanwezigheid van de lokale gemeenschap. Ouders, broers, zussen, wethouders en verwanten waren aanwezig om het feestje mee te vieren. Dan merk je dat die cliënten in een stevige sociale structuur leven. En we weten ook uit wetenschappelijk onderzoek dat een werkende sociale structuur, een werkend netwerk rondom de cliënt, het verschil is tussen ‘meedoen’ en ‘niet meedoen’. Het verschil tussen beide is dat er bij ‘niet meedoen’ een hoop zorgkosten om de hoek komen kijken. In tegenstelling tot het ‘mee doen’, waar het dagelijks geluk veel meer aanwezig is en waardoor je minder zorgkosten hebt. Die stevige sociale structuur zorgt er ook voor dat lokale ondernemers bereidt zijn om dergelijke centra te sponsoren en dus een bijdrage willen leveren aan het alledaags geluk van mensen. Zo ook de wethouder die de hele middag aanwezig was, die heel goed weet wat het aanbod van zorg in zijn gemeente is en daar ook actief mee aan de slag gaat. Die kent de cliënten en de ouders van deze mensen. Kortom je ziet zo’n hele sterke sociale gemeenschap rondom die cliënten.

Wij, als semi-murale instelling, worden natuurlijk erg enthousiast bij het wortelen van onze cliënten en onze collega’s in een lokale gemeenschap. Want dat maakt het verschil tussen kwaliteit van zorg en onpersoonlijke zorg. En dat is wat Driestroom eigen maakt, het leveren van alledaags geluk midden in de maatschappij.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur