In de haarvaten van de samenleving

Heel veel mensen raakten enorm geïnspireerd door het verhaal van de 95 jarige Dien uit de Jordaan, onlangs in De Wereld Draait Door. Dien was al jarenlang volledig vereenzaamd, totdat haar nieuwe buurman kennis kwam maken. Sindsdien zien zij elkaar bijna elke dag en is Dien -op haar 95e jaar- volledig opgebloeid. Dat is nu precies de essentie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die per 1 januari is ingevoerd. In mijn vorige blog schreef ik al dat het in de zorg anders moet, anders kàn en anders zàl worden. 
 
De Wmo zegt eigenlijk, dat onze maatschappij zoveel als mogelijk moet ont-zorgen en de sociale contacten juist weer zoveel mogelijk moet bevorderen. Mensen die eenzaam zijn en weinig contacten hebben, zullen veel eerder een grotere –en dus dure- zorgvraag hebben, dan mensen die midden in de maatschappij staan door hun communicatie en contacten met werk, sport, in de buurt, met familie, hobby’s en ga zo maar door. Het ‘welzijn’ en gevoel van geluk van mensen met een intensief sociaal leven is ook veel groter dan van hen die dat helaas niet hebben. Daar wil de Wmo vooral verandering in aanbrengen. En ja, natuurlijk was die Wmo daarnaast een bezuinigingsoperatie van de overheid om de kosten van zorg terug te dringen.
 
Driestroom heeft als organisatie sinds jaar en dag inlopen waar zelfstandig wonende cliënten elkaar ontmoeten, maar ook met enige ondersteuning contacten leggen en onderhouden met buurtgenoten. Dat draagt bij aan hun dagelijks gelukgevoel en het ‘normaal’ met elkaar wonen in de wijk. Het draagt ook bij aan het verminderen van zorgkosten. Want als een cliënt een dagje is vissen met de buurman, dan is er geen begeleiding nodig. Die ‘gewone’ inlopen maken door de uitgangspunten van de Wmo een 2e jeugd door: het is mogelijk om samen met buurtgenoten, wijkplatforms, sportverenigingen, een ontmoetingsplaats in de wijk te maken waar (kwetsbare) burgers elkaar ontmoeten en voor elkaar ‘zorgen’. 
 
En, in de inloop bouw je ook vertrouwensrelaties op met mensen die je vertrouwt, en die je in sommige gevallen toevertrouwt wat je dwars zit of die je zelfs rechtstreeks om hulp vraagt wanneer je in de problemen zit. Daar ga je niet mee naar een ‘meldpunt’ van de gemeente, of een vertrouwenspersoon waarvan je het telefoonnummer ziet op een blaadje, maar die je nog nooit hebt ontmoet. 
 
Ik was afgelopen week op een avond, georganiseerd door de Wmo-raad van Gemeente Lingewaard, waarin de gemeente liet zien op welke wijze kwetsbare jongeren hulp konden vragen, en welke telefoonnummers daarvoor beschikbaar zijn. Twee jongeren, ervaringsdeskundigen, lieten daarop weten dat jongeren geen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid. Een van hen was door een docent op school geholpen, de ander door een familielid. Daarna was er pas hulp gekomen vanuit jeugdzorg. 
 
Terug naar de ‘2e jeugd’ van onze inlopen: ooit begonnen als ontmoetingsplek voor cliënten en de buurt en vertrekpunt voor betrokken sociale structuren in de wijk. Nu een plek waar je gerust om hulp kunt vragen, nu dat ‘preventie’ zo nadrukkelijk door de Wmo in de schijnwerpers is gezet. Het thema ‘om hulp vragen’ speelt wellicht nog nadrukkelijker bij nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Bij veel ‘nieuwkomers’ is een kind met een beperking geen reden om direct zorg te zoeken. Veeleer wordt geprobeerd het kind binnen de familie ondersteuning te bieden, zelfs in het geval dat de last die de familie moet dragen tot ontwrichting van het familiesysteem leidt. 
 
Nilay Kulci heeft als ondernemer gesignaleerd dat er teveel mensen 'aan de kant staan' en de weg naar de hulpverlening niet weten te vinden. Vanuit haar social startup ‘NiNa’ in Renkum is zij een ontmoetingsplek gestart waar, vanuit het co-creatie principe, inwoners gezamenlijk activiteiten ondernemen met als doel: het versterken van welzijn en de kloof tussen inwoners en de samenleving vereffenen. Het ontmoetingscentrum is er voor alle inwoners van alle leeftijden, vanuit een diversiteit aan culturen en mensen met en zonder beperking. Eenzelfde ontwikkeling zien we bij de inloop van Elsweide in Arnhem Presikhaaf, en wordt ook beoogd bij de inloop in t Arnhemse Broek. 
 
Dus óp naar de haarvaten van onze samenleving!

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur