In memoriam: Maarten Toll

In Memoriam: Maarten Toll

Als bestuurder van Driestroom ken ik Maarten sinds 2002. Samen met Annebé Janssen sprak ik op de begrafenisplechtigheid van Maarten. Er waren tientallen collega’s van Driestroom aanwezig. Collega’s die Maarten in heel dierbare herinnering hebben. Ik heb mezelf de vraag gesteld waarom Maarten zo’n enorme indruk op collega’s heeft gemaakt tijdens zijn werkzaamheden bij Driestroom. En wat hij met zijn gedrag en zijn woorden bij ons teweeg heeft gebracht. Ik denk dat ik wel weet waarom heel veel collega’s op zijn plechtigheid waren. Dat heeft te maken met onze stichting. Maarten handelde vanuit compassie met iedereen en met de organisatie. Procedures waren in zijn ogen alleen zinvol als ze ten dienste stonden van de cliënten en de medewerkers.

Ik kan me nog een bijeenkomst herinneren met de cliëntenraad waar ook cliënten zelf aanwezig waren. De cliënten vertelden allemaal over hun ervaringen met de dienstverlening van Driestroom. Maarten hielp de cliënten die moeite hadden met het vertellen van hun verhaal. Een wat oudere cliënt gaf aan dat hij met een leeftijd van vijfenvijftig jaar eigenlijk al jarenlang bij een firma in de Overbetuwe werkte waar hij lolly’s moest inpakken. Die cliënt vertelde dat hij al een aantal keren aan zijn persoonlijke begeleider verteld had dat hij graag ergens anders wilde werken, het liefst met andere mensen. De persoonlijke begeleider, die eigenlijk moest opkomen voor de belangen van de cliënt, zei dat de cliënt zich maar bewust moest zijn van het feit dat dit soort werk schaars is en de cliënt weinig te kiezen had op zijn leeftijd. In Maarten’s ogen was de felheid duidelijk te zien, hij vond dat er teveel beschermd werd. Maarten was altijd voor het nemen van verantwoorde risico’s in het voordeel van de cliënt. Hij motiveerde dan ook de begeleider om zijn gedrag te veranderen.

Zo ken ik Maarten ten voeten uit, altijd bezig met cliënten en vaak kritisch maar opbouwend naar collega’s als hij vond dat zij niet goed functioneerden. Maarten kon je op een fraaie manier naar jezelf laten kijken. Hierdoor kwam je zelf in actie en nam hij het niet over. Maarten was geen man van instituties, instellingen of procedures. Hij was de man van het maken van het maatpak voor de cliënt. Protocollen waren in zijn ogen alleen nuttig ten dienste van de cliënt. In die hoedanigheid was Maarten ook iemand die in het hart van veel cliënten een echte plaats had verworven. Cliënten van de Kometenstraat vertelden me vorige week nog verhalen over Maarten die jaren teruggaan. Dat brengt me op mijn eerste vraag: “Waarom maakte Maarten zoveel los bij collega’s?” Dat heeft te maken met het feit dat veel collega’s eigenlijk hun passie altijd terugzagen in het gedrag en handelen van Maarten. Hij was tegendraads, eigenzinnig en ging vaak ook tegen management en bestuur in. En het onorthodoxe handelen van Maarten is eigenlijk het profiel waarvan ik hoop dat heel veel medewerkers dat ook zullen hebben.

In zoverre was Maarten meer Driestroom en meer ziel van Driestroom dan dat hij zelf voor waar had willen houden. Dat betekent dat we met zijn overlijden een echte Driestromer gaan missen.

Vertrouwenspersoon Maarten Tol

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur