Meedoen in de gemeente Heumen

“Driestroom is een opvallende organisatie die haar nek durft uit te steken. Driestroom durft de toon te zetten, buiten de kaders te denken en is continu in beweging. Niets is te dol om te bedenken, dat is bijzonder”… Een mooi compliment dat Wethouder Ellen de Swart (gemeente Heumen) aan Driestroom gaf tijdens het gesprek dat we onlangs met haar hadden. Het is niet alleen een mooi compliment, maar ook een compliment dat we de komende jaren willen blijven waarmaken. Met het oog op de komende veranderingen in kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal het extra belangrijk zijn om als organisatie buiten bestaande kaders te denken en meer dan ooit samenwerking te zoeken met partners.

Een van onze samenwerkingpartners is Staatsbosbeheer. Samen met hen hebben we in juli van dit jaar de eerste zorgbeheereenheid van Nederland gerealiseerd: Bosgroep De Vennen. Waar? Juist, in de gemeente Heumen. Onze cliënten helpen boswachters bij het opruimen van snoei- en zwerfafval, maar ook bij beheerwerkzaamheden als het open houden van de heide. Zij kunnen door deze samenwerkingsconstructie volwaardig meedoen in de maatschappij en daar zijn we trots op. Ik ben dan ook van mening dat we samen met de gemeente Heumen nog meer van dit soort goede initiatieven kunnen ontwikkelen.

Wethouder Ellen de Swart staat hier positief tegenover en ziet duidelijke parallellen in de visie van de gemeente Heumen en de visie van Driestroom, die nodig zijn voor succesvolle samenwerking in de nieuwe Wmo. Deze overeenkomsten komen niet alleen tot uiting in de kernwoorden ‘meedoen’, ‘levensgeluk’ en ‘betrokkenheid’, die in onze beide organisaties centraal staan. Maar ook in de visie dat we beide als insteek hebben dat mensen zo dichtbij mogelijk passende ondersteuning moeten kunnen ontvangen. Hoe zorgen we daar als Driestroom voor? Door gebruik te maken van de kracht van de wijk, waar professionals aanvullend (samen)werken met vrijwilligers en mantelzorgers. De komende tijd zullen we veel energie steken in het opzetten van Wmo pilots met gemeenten en andere organisaties.

 

Ik kan me voorstellen dat je zelf ook samenwerkingsideeën hebt die je met ons wilt delen? Deze hoor ik dan natuurlijk graag. Je kunt je reactie achterlaten door te mailen naar communicatie@driestroom.nl.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur