Ondernemen in de zorg alleen met toezichtmodel

Vorige week ging zorgorganisatie Sterk!Zorg failliet. Sterk!Zorg is een particuliere zorgonderneming die verblijfszorg biedt aan jongeren met gedragsproblemen in combinatie met een of meerdere beperkingen. In goed overleg hebben Driestroom, de Inspectie voor de Volksgezondheid en het zorgkantoor VGZ Nijmegen het probleem opgepakt. De jongeren in de verschillende opvanghuizen werden gedupeerd doordat zij geen ondersteuning of begeleiding meer kregen. Dat leverde treurige situaties op in de opvanghuizen in Alverna, Arnhem en Nijmegen. Na twee lange weken zonder ondersteuning te hebben gezeten, garandeert Driestroom de begeleiding voor deze jongeren.

Kleinschalige zorg heeft de toekomst

Driestroom werkt al jaren samen met particuliere zorgondernemers aan professionele, deskundige zorg voor of aan cliënten in een franchiseconstructie. Een constructie met een dergelijke zorgorganisatie zorgt ervoor dat de toezicht op kwaliteit van zorg gegarandeerd is. De eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van cliënten ligt bij een gedragsdeskundige. Wat zo bijzonder is aan het concept van ondernemerschap in de zorg? De zorgondernemers zien het ondernemerschap als middel om betere zorg te bieden dan zij in loondienst bij een traditionele instelling kunnen doen. Deze kleinschalige vorm van zorg heeft absoluut de toekomst mits kwaliteit van zorg door toezicht wordt gewaarborgd. Anders kan het vervelende consequenties hebben, zoals bij het failliete Sterk!Zorg. Dit incident laat zien dat particuliere zorgondernemingen dus wel degelijk kwalitatief ondermaatse zorg kunnen leveren, in tegenstelling tot de wensen van Driestroom. Driestroom garandeert de kwaliteit van zorg, ook van haar particuliere zorgondernemers, en toetst dit met regelmaat. De zorgondernemer moet voldoen aan alle eisen waar ook reguliere zorginstellingen aan moeten voldoen. Dit geldt niet alleen voor de inhoudelijke kwaliteit: ook de organisatieprocessen worden getoetst door middel van de ISO-certificering. Toezicht en invloed op kwaliteit van zorg, maar ook een gezonde bedrijfsvoering zijn voorwaarden om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Aangetoonde voordelen

Kleinschalige zorginitiatieven zijn een antwoord op de huidige politieke ontwikkelingen. Ten eerste omdat zij goedkoper kunnen werken dan de reguliere traditionele instellingen zouden kunnen doen. Daar waar instellingen minimaal 25% op overheadkosten in rekening brengen, zal dat aanmerkelijk lager zijn bij de particuliere zorgondernemers. Ten tweede kan de cliënt rekenen op betere kwaliteit en een persoonlijkere benadering. Niet alleen door de continuïteit, maar ook door het ontbreken van bureaucratische schakels. Dagelijks ziet Driestroom gepassioneerde ondernemers die het verschil willen maken. Betrokken, bevlogen en met de tomeloze behoefte om excellente zorg te bieden.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur