Problemen in de jeugdzorg worden blijvend

Onze overheid heeft naar aanleiding van de transitiewetten een orgaan ingericht, de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), die namens het rijk toeziet op de transitie van de jeugdzorg. De TAJ heeft als doel om de overheveling van jeugdzorgtaken van het rijk en de provincies naar gemeenten goed te laten plaatsvinden. Op zich een goed idee. Ware het niet dat de Autoriteit inmiddels al een aantal keren heeft moeten ingrijpen, zoals bij de Persoonsgebonden budget (PGB)-problematiek begin 2016. Toen werden PGB’s maandenlang niet uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), met als gevolg een aantal faillissementen van particuliere aanbieders.

De Transitie Autoriteit Jeugd zou ruim twee jaar bestaan, aangezien de verwachting was dat dit de periode zou zijn, waarin alle problemen van de transitie door gemeenten opgelost zouden kunnen worden. Inmiddels heeft de TAJ bij monde van haar voorzitter Marjanne Sint tegen het NRC gezegd dat vandaag de dag het gevaar groot is, dat essentiële functies van jeugdhulp in het gedrang komen. De cijfers die de TAJ naar buiten brengt, zijn zorgwekkend. Van alle jeugdbeschermingsinstellingen vreest 36% dit jaar problemen met het betalen van lopende uitgaven. Daarbovenop zegt nog eens 27% dat zij een grote aanslag moeten doen op eigen reserves. Dit alles vanwege het feit dat gemeenten voor de diensten van zorginstellingen niet op tijd betalen en betalingstermijnen oplopen naar 60 en zelfs 90 dagen.

Daarom vanuit mijn kant een hartenkreet: het zou toch makkelijk moeten zijn om deze problematiek op te lossen? Een voorbeeld hiervan is de Gemeente Nijmegen. De Gemeente Nijmegen maakt elke maand keurig 1/12e over, op basis van het budget dat voor Driestroom berekend is. Hoe makkelijk kan het zijn? In vele andere gevallen geldt blijkbaar dat hoe makkelijker dingen zijn, des te moeilijker uitvoerbaar. Overigens is de transitie in z’n algemeenheid, los van de betalingsmoraal van gemeenten, bureaucratie en administratieve rompslomp, niet ten goede gekomen aan de cliënt. Met name door onnodige interventies van wijkteams, waarbij het afgeven van indicaties over zoveel schijven loopt, dat het weken duurt voordat iemand hulp krijgt.  

Wanneer gaan wij met elkaar de dingen beter doen?

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur