Reflexen in de zorg

Heeft u wellicht, net als ik, de afgelopen tijd de kruistocht van Hugo Borst in de krant en op de televisie gezien, waarin hij zijn ervaringen met zijn demente moeder in de zorg deelt? Hugo stelt de soms povere kwaliteit van management en bestuur bij verzorgings- en verpleeghuizen ter discussie. Wat het opvallende aan de thematiek van Hugo is, is dat hij geheel tegen vastgeroeste gewoontes in, niet opteert voor meer middelen en meer budget voor organisaties, maar in zijn analyse hard is richting de kwaliteit van management en bestuur van stichtingen voor verpleging en verzorging.

Degenen onder u die het voorwoord hebben gelezen dat ik schreef over mijn moeder, die ook tijdelijk in een verpleeghuis verbleef, zullen begrijpen dat ik de pogingen van Hugo om tot verandering te komen, ondersteun. Ik merk dat wij in de zorg last hebben van zogenaamde ‘reflexen’. Bijvoorbeeld het sturen op geld en een lage personele bezetting, in plaats van sturen op dagelijks geluk voor de bewoners. Bijvoorbeeld ‘de baas’ willen zijn in het woondomein van bewoners. Bijvoorbeeld sturen op medicatie en zorgprotocollen, terwijl ouderen toch gewoon fijn bejegend willen worden? Bijvoorbeeld het afbouwen van flankerende activiteiten en beleving, zoals sport en spel. Bijvoorbeeld ‘over’ de bewoner spreken in plaats van ‘met’ de bewoner spreken en de bewoner als autonoom mens behandelen. En nog zoveel meer…

Uit eigen ervaring, ik ben zes jaar bestuurslid geweest van een coöperatie voor huisartsenzorg met enkele honderden huisartsen, zie ik ook reflexen bij medische beroepsbeoefenaars. Hier gaat het met name om de reflex van niet te veel verantwoordelijkheid willen nemen ten aanzien van het welbevinden en de gezondheid van ouderen, omdat dit veel werk met zich meebrengt. Te veel, hoor ik medici zeggen. ‘Hier ben ik niet voor, dit moeten anderen maar doen. De ondersteuning van deze kwetsbare zelfstandig wonende ouderen legt een te zware druk op de praktijk.’ Ik hoop dat Hugo daar ook nog eens zijn licht over laat schijnen…

 
X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur