Volwaardig mee kunnen doen

Afgelopen week stond er in de Gelderlander een artikel op de opiniepagina geschreven door Sije Holwerda van Waard Wonen. Hij is boos over het feit dat het nieuwe kabinet een bedrag van 1,7 miljard euro weghaalt uit het circuit van de woningbouw verenigingen ter dekking van landelijke tekorten. Hij riep het kabinet op het beleid aan te passen op dit punt. Daarnaast zou ik nog een aantal andere thema’s van het nieuwe kabinet aan de orde willen stellen.

Zelfstandig wonen?

Het voornemen van het kabinet is om de ZZP’s 1 tot en met 4 te extramuraliseren. Dat betekent dat cliënten, die hun hele leven aangewezen zijn op ondersteuning, zelf hun huur moeten gaan betalen. Ik denk dat het kabinet geen rekening gehouden heeft met het feit dat veel mensen met een beperking, die nog nooit hebben gewerkt, niet in staat zullen zijn zelfstandig te gaan wonen. Dit betekent, in mijn ogen, dat we afbreken wat we hebben opgebouwd in onze maatschappij.  

 

Positief

Ik zie echter ook positieve punten in het kabinetsbeleid. De staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft aangegeven dat zij bezig is met het indienen van een wetswijziging. Ze wil een wettelijke eis invoeren om vijf procent van mensen in een onderneming met meer dan 25 werknemers via de participatiewet te laten invullen. Nu vind ik het dwingende karakter van de mogelijke wetswijziging niet per se positief, maar ik word wel vrolijk van het feit dat we daarmee eindelijk mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt serieus gaan nemen.

 

Volwaardig mee kunnen doen

Driestroom beschikt over 35 tot 40 dagbestedingscentra in de regio Arnhem / Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Op deze centra wordt, in feite, een werksituatie nagebootst. Ze vullen doosjes met shampooflesjes, zijn aan het knopen, ze werken. Maar, ze werken buitengesloten van de echte maatschappij. Zou het niet geweldig zijn om met elkaar situaties te creeëren waarbij cliënten mee kunnen draaien met volledig begaafde mensen? Dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen met hun collega's in de echte samenleving een toegevoegde waarde kunnen leveren? Dat zou bijdragen aan het alledaags geluk van onze cliënten.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur