Wetenschappelijk onderzoek participatiekolom

Wetenschappelijk onderzoek participatiekolom

U heeft ongetwijfeld een glunderende Esther Nelissen (directeur Driestroom) voorbij zien komen op social media, toen zij namens Driestroom het convenant met de Radboud Universiteit ondertekende. Dit convenant heeft als doel om praktijkervaring te intensiveren en wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke kennis te delen, waar het gaat om mensen met een beperking. Naast dit belangwekkende onderzoeksprogramma heeft Driestroom in het verleden inspanningen geleverd om met Prof.dr. Didden en onze eigen dr. Nienke Peters-Scheffer (universitair docent RU/senior onderzoeker Driestroom) te komen tot wetenschappelijk gevalideerde resultaten op het punt van Discrete Trial Teaching (DTT) Training (zie www.dtt.nl).

Dr. Nienke Peters-Scheffer kijkt nu opnieuw met Prof.dr. Didden naar mogelijk wetenschappelijk onderzoek binnen de kolom participatie. Ik ben daar enthousiast over. Het handelen dat wij als professionals in de zorg dagelijks doen, is naar mijn mening niet alleen de vrucht van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, maar zeker ook het resultaat van jarenlange gewoontes die we mede hebben ontwikkeld, omdat we vanuit ons hart het beste willen voor de cliënt. De vraag is echter of de cliënt dan daadwerkelijk centraal staat of dat niet stiekem onze eigen passie en ons eigen zelfbeeld centraal staan?

Vandaar de noodzaak om met elkaar, keer op keer, wetenschappelijk vast te stellen of wij het goede doen. In dat kader verwijs ik u graag naar een onderzoek dat aanstaande is, waarbij Driestroom binnen de werkposten wil onderzoeken of het mogelijk is dat cliënten veel meer ‘begeleider onafhankelijk’ kunnen werken. Met ‘begeleider onafhankelijk’ bedoel ik dat een cliënt een intensief programma doorloopt, waarbij de cliënt leert om zijn of haar eigen werkproces zelfstandig, zonder ondersteuning, uit te voeren. In dit traject is allereerst aandacht voor de interesses en talenten van de cliënt en wordt samen met de cliënt gekeken welke vaardigheden hij of zij nog moet aanleren. Ook wordt er gekeken naar de functie en de werkomgeving van de cliënt en hoe deze aangepast kan worden zodat de cliënt zo autonoom mogelijk zijn of haar taken kan uitvoeren. Driestroom experimenteert daarmee op verschillende plekken zoals bij de sociale restaurants, bij werkpost Veste Brakkenstein in Nijmegen, bij werkpost Kloosterhof in Druten en nog op veel meer plekken in de regio.

Uit onze ervaringen blijkt dat een cliënt met een beperking meer (zelf)waardering heeft en zich autonomer voelt als hij of zij dat werk zelf kan uitvoeren en niet een begeleider de ondersteuning doet, maar bijvoorbeeld een chef werkplaats van een bedrijf. In Nederland zijn wij het gewend om een nieuwe medewerker met een lbo (lager beroepsonderwijs) niveau in een bedrijf mee te laten lopen met een senior medewerker die hem dingen voordoet dan wel ondersteunt bij het leren van het werkproces. Cliënten met een beperking zijn echter veel minder in staat om een werkproces eigen te maken door ‘af te kijken’, zoals dat bij normaal begaafde jongeren wel gaat. Het aanstaande onderzoek van dr. Nienke Peters-Scheffer zou kunnen leiden tot nieuwe inzichten over de wijze waarop cliënten met een beperking een werkproces kunnen leren en zou ons verder helpen in een autonome positie van cliënten in werkorganisaties.  

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur