Wims eerste blog

Het was je misschien al opgevallen, maar we hebben onze website vernieuwd. Met de nieuwe website willen we jou als bezoeker een nog beter een beeld geven van onze organisatie. Je vindt alle informatie over onze producten, organisatie en visie. Deze nieuwe website geeft mij de ruimte om ook digitaal in contact te komen met jou via mijn blog.

Zijn we wie we willen zijn?

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de zorginkoop 2013. In de loop van augustus moeten onze aanvragen voor de zorg die we kunnen bieden binnen zijn bij de zorgkantoren. In toenemende mate moet Driestroom haar aanvragen goed onderbouwen met te leveren prestaties, de resultaten van cliëntparticipatie en cliënttevredenheid, projectplannen, en de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek. Ik schrijf een aantrekkelijke inleiding voor de zorgkantoren, zie hieronder, maar twijfel is soms mijn deel: “zijn we wel de organisatie die we willen zijn?” Wie helpt me met zijn mening hierover?

Driestroom is een betrouwbare organisatie naar het oordeel van haar cliënten. Dit blijkt uit extern onderzoek dat Driestroom eens per twee jaar door een onafhankelijke organisatie laat uitvoeren naar cliënttevredenheid. Uit de cliënttevredenheid onderzoeken blijkt een hoge cliëntwaardering.

Driestroom is ook al jaren lang een stabiele organisatie: geen fusies, een stabiele koers aan de top van de organisatie, medewerkers die graag bij Driestroom willen werken en dat vaak een leven lang doen. Bij Driestroom heb je als medewerker nog de ruimte om jezelf te ontplooien, je cliënten te motiveren en te stimuleren om datzelfde te doen. Zelfstandigheid en autonomie zijn kernwoorden.

Betekent dit dat we niet doen aan planning & control, metingen en audits? Driestroom vindt dat we ons moeten kunnen verantwoorden voor de dingen die we doen, en in staat moeten zijn onze geldgever te tonen welke resultaten we boeken. Driestroom is al jaren ISO gecertificeerd, kent een bedrijfsvoering op basis van INK, heeft een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om jaarlijks veelvuldig verbeteringen aan te kaarten en werkt hard aan transparantie (digitaal individueel begeleidingsplan) en doelmatigheid. Daarnaast is de kwaliteit van de administratieve organisatie betreffende de registratie van cliënten en cliëntproductie uitstekend.

We gaan de aankomende periode met frisse moed en volle betrokkenheid vooruit. We kijken uit naar de zaken die nu voorliggen zoals de invoering van de Wmo door gemeenten. Morgen hebben we hier een gesprek over met wethouder van de gemeente Heumen, Ellen de Swart. Hier kom ik graag in de volgende blog terug.

 

Ik hoor graag jouw mening over de dilemma's die ik hierboven schets. Je kunt je reactie achterlaten door te mailen naar communicatie@driestroom.nl.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur