Zorgzoeker_VG_Volwassenen

Driestroom en de Wmo

Driestroom stimuleerde haar cliënten al tot ‘Wmo-gedrag’ lang voordat er sprake was van de Wet op maatschappelijke participatie. Dat is ook niet vreemd als je nagaat dat de wortels van onze organisatie zich in de extramurale zorg bevinden. We hebben onze cliënten altijd ondersteund en begeleid terwijl ze ‘gewoon’ deel uitmaakten van de samenleving. Onze cliënten wonen midden in de wijk omringd door mensen zonder beperking. Werken doen ze in creatieve ateliers, in de horeca, op een houtwerkplaats, in verzorgingstehuizen voor ouderen en zelfs in de bossen samen met Staatsbosbeheer!

Onbeperkt meedoen

Driestroom ziet dagelijks waartoe mensen met een beperking in staat zijn. Onze pareltjes geven ons energie om nog meer initiatieven te ontplooien die ‘meedoen’ bevorderen. In samenwerking met interessante partijen en dankzij de hulp van vrijwilligers realiseren we prachtige projecten. Projecten die landelijke bekendheid hebben verworven en de interesse van (zeer) bekende commerciële bedrijven hebben getrokken. Deze laatste zien aansluiting met onze Wmo-initiatieven vanwege de link met het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wmo-centrum in jouw gemeente

Als jouw gemeente nog geen Wmo-centrum heeft, wissel dan eens van gedachten met Driestroom. Grote kans dat onze gemeenschappelijke Wmo-gedachte tot nieuwe, mooie resultaten leidt. De medewerkers van het Driestroomloket kunnen je in contact brengen met de relatiebeheerder in jouw regio. Bel 0481-375 555 of mail naar driestroomloket@driestroom.nl.
X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.