Driekracht-header-ondersteuning-2

Ondersteuning

Driekracht biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een verminderde zelfredzaamheid. Dat doen we op verschillende manieren. Hier staan ze op een rij:

Structurele ondersteuning

Onze maatschappelijk ondersteuner coacht de hulpvrager in het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven. Het gaat vaak om langdurige ondersteuning op alle levensgebieden. De maatschappelijk ondersteuner volgt het leven van de hulpvrager actief en ze ontmoeten elkaar meestal wekelijks.

 

‘Wat is er afgelopen week gebeurd? Wat ging wel en niet goed? We praten over sociale ontmoetingen of een bezoek aan een instantie. Ook houd ik in de gaten of de noodzakelijke administratie gedaan wordt en lopen we de afspraken voor de komende week door.’

Waakvlamondersteuning

Deze lichte ondersteuning gebeurt tijdelijk en op afroep. Hulpvrager en maatschappelijk ondersteuner zien elkaar niet structureel, maar als er een hulpvraag is, is een telefoontje voldoende. De hulpvrager leert zelf (weer) contacten oppakken in zijn of haar netwerk.

 

‘De telefoon ging ’s ochtends erg vroeg. Ik had dienst en wist direct dat Hans het was. Hij had alleen ’s morgens vroeg nog af en toe een paniekaanval. Na een goed gesprek en de belofte dat ik over twee dagen nog even langs zou komen, konden we alle twee rustig de dag beginnen.’

Persoonlijke ondersteuning volgens ‘Mijn Plan’

Als er sprake is van persoonlijke ondersteuning volgens ‘Mijn Plan’, dan heeft de hulpvrager een concrete, zelf geformuleerde hulpvraag. Hulpvrager en maatschappelijk ondersteuner maken daarvoor samen een plan en afspraken. Er is meerder keren per week contact.

 

‘Welke doelen wil je bereiken? Wat moeten we daarvoor doen? Het plan is helemaal van de hulpvrager zelf. Maar ik ondersteun bij de aanpak en we bespreken wat hij of zij van mij nodig heeft.’

Gespecialiseerde begeleiding

Intensieve begeleiding van cliënten met een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking. Zij wonen zelfstandig en hebben complexe hulpvragen op meerdere levensgebieden. Voor deze cliënten doen we regelmatig een beroep op extra expertise van psychiaters, verslavingszorg, agressieregulatie enz.

 

‘Ik heb laatst nog een risicoanalyse gemaakt, omdat er bij een cliënt crisisinterventie nodig was. Daarvoor schakel ik dan een gedragskundige van ons Expertise Centrum in. Voor deze cliënten passen we ‘Mijn Plan’ aan, wanneer dat nodig is.

Gezinsondersteuning (mulit-problem)

Een of meerdere keren per week bezoekt de maatschappelijk ondersteuner het hulpvragende gezin. Deze structurele ondersteuning is systeemgericht: er is één plan, voor het hele gezin. Meestal neemt de maatschappelijk ondersteuner in een coachende rol tijdelijk de regie over in het gezin. Hij of zij maakt samen met alle gezinsleden een plan en ziet toe op de uitvoering. Driekracht werkt in de gezinsondersteuning veel samen met partijen zoals Ambulant Kinderen, de William Schrikkergroep, Jeugd-zorg etc.

‘We maken bijvoorbeeld overzichtsborden waarop de dagstructuur van alle gezinsleden staat. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en creëren we rust en ruimte voor ontspanning.’

Opvoedingsondersteuning

Deze ondersteuning is er voor ouders die moeite hebben hun kind op te voeden, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking van ouders of kind. Het gaat dan om kinderen tot 18 jaar. Deze ondersteuning kan er ook zijn als er sprake is van een juridische maatregel. Of om zo’n maatregel juist te voorkomen. Voor de opvoedingsondersteuning werkt Driekracht samen met Ambulant Kinderen van Driestroom.

 

‘Laatst heb ik met ‘video home training’ ouders inzicht gegeven in de dynamiek in het gezin. Het was confronterend, maar heel waardevol voor ze. Ze stonden daarna open voor de suggesties die ik deed en de methode die ik wilde gebruiken om ze te helpen.’

Forensische zorg

Driekracht biedt gespecialiseerde maatschappelijke ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking die een strafrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen. Doel van de ondersteuning is recidive te voorkomen en weer mee te doen in de samenleving. Deze ondersteuning vindt plaats in opdracht van een reclasseringsinstantie. Daarbij zorgt Driekracht altijd voor uitgebreide terugkoppeling.

Lees hier meer over forensische zorg.

 

‘Waarin zit het risico op terugval? Wat heb je nodig om weer mee te doen? Eerste prioriteit is vaak het vinden van passende huisvesting. Ook is er meestal een schuldhulptraject waarin coaching nodig is.’

Toeleiden naar werk, scholing, dagbesteding, participatie

Driekracht zoekt actief naar mogelijkheden om mensen te ondersteunen in de zoektocht naar werk, de juiste scholing of een zinvolle dagbesteding. Waar mogelijk brengen we verbinding tot stand tussen de commerciële en de publieke sector. We ontwikkelen nieuwe concepten of haken aan bij succesvolle initiatieven. We werken intensief samen met de afdeling participatie van Driestroom.

 

‘Wij geloven in maatschappelijk ondernemerschap. Kijk bijvoorbeeld naar De Wereldkeuken in de Arnhemse wijk Klarendal. Een prachtig restaurant waar we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vak laten leren. Sommigen blijven hier werken, maar anderen stromen door. Nog mooier natuurlijk.’

Contact

Je kunt Driekracht bereiken via 0481-375555 of driestroomincontact@driestroom.nl. We gaan graag met je in gesprek.