Verwijzers

Kinderen en jongeren die zich anders of langzamer ontwikkelen of volwassenen met een verstandelijke beperking hebben nogal eens te maken met bijkomende problematiek. Ze kunnen daardoor problemen krijgen op school of werk of thuis. Of in een isolement raken, hun zelfzorg niet georganiseerd krijgen of bijvoorbeeld gezondheidsproblemen ontwikkelen. Dat leidt tot een complexe zorgvraag, die zich vaak moeilijk laat beantwoorden. Het Expertisecentrum denkt graag mee. Je kunt bij ons terecht voor deskundig advies, consult en screening. Daarnaast verzorgen we coaching en training. 


Hoe werkt het?
Professionals in de regio Arnhem-Nijmegen kunnen bellen met een korte vraag of een schriftelijke aanvraag doen voor screening door ons team. Ook ouders zelf kunnen contact opnemen. Onze specialistische hulp wordt doorgaans gefinancierd vanuit de jeugdwet of de Wlz en soms vanuit de Zorgverzekeringswet. Daarom is een beschikking nodig vanuit de gemeente of het zorgkantoor, of een verwijzing van de huisarts. Ons Driestroomloket kan je hierover verder informeren.   


Ons team
Wij hebben brede, specialistische deskundigheid in huis: (GZ-) psychologen, orthopedagogen, AVG-artsen, vaktherapeuten en paramedici. Op consultbasis hebben wij een psychiater die met ons samenwerkt. Wij werken altijd nauw samen met iedereen die betrokken is bij een cliënt. Als het nodig is, komen we voor onderzoek of behandeling naar een locatie toe, bijvoorbeeld naar een kinderopvang, school of thuisadres. 


Onze behandelvormen
We zetten onze expertise in voor mensen bij wie de ontwikkeling door een verstandelijke beperking of ontwikkelingsproblematiek anders verloopt.

Ons aanbod bestaat uit de volgende vormen van behandeling en begeleiding: 


 • Cognitieve gedragstherapie: een vorm van psychotherapie die je leert om anders naar problematische situaties te kijken en anders te handelen. Gesprekken en gedragsexperimenten in het dagelijks leven vormen de basis van de behandeling. 
 • Traumabehandeling: EMDR en imaginaire exposure om trauma’s te verwerken. Beide behandelvormen zijn wetenschappelijk onderbouwd. 
 • Rouwbegeleiding: therapeutische begeleiding van mensen die vastzitten in een rouwproces, om hen na een verlies weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  
 • Seksuologische hulpverlening: hulp bij de beleving van seksualiteit, weerbaarheid en seksuologische problemen die gemiddeld vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking. 
 • Theraplay-behandeling voor ouder-kind relatie: een speelse behandelmethode waarin ouder en kind samen deelnemen aan spel, verzorgende en uitdagende activiteiten om hun relatie te verbeteren. 
 • Zelfbeeldtraining COMET: een cognitief gedragstherapeutische training voor verbetering van het zelfbeeld.  
 • Systeemtherapie: een vorm van psychotherapie die ook wel relatie- en gezinstherapie wordt genoemd. Wij kijken in een systeemtherapeutische behandeling altijd naar de gehele context rond een cliënt.
 • Applied Behavior Analysis (ABA): gedragsanalyse en vroegtijdige, intensieve gedragstherapie om gedrag te begrijpen, te sturen en nieuwe vaardigheden aan te leren. De methode past principes uit de wetenschap toe in de praktijk. 
 • Logopedie: onderzoek en behandeling bij problemen rondom stem, spraak, taal, gehoor en slikken. 
 • Fysiotherapie: onderzoek en behandeling bij problemen rondom motoriek en bewegingsapparaat.  
 • Ergotherapie: onderzoek en behandeling om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. De therapeut kijkt daarbij naar de persoon, de omgeving en naar de activiteit die mensen willen verrichten.
 • Sensorische integratietherapie: een vorm van behandeling voor verbetering van de sensorische (zintuigelijke) informatieverwerking. 
 • Speltherapie: een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. 
 • Psychomotore therapie: een behandelvorm die focust op lichaamsbeleving en bewegingsgedrag bij het omgaan met problematische situaties of klachten.
 • LACCS-programma: speciaal voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De afkorting LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulatie. Deze vijf gebieden zijn bepalend voor een ‘goed leven’ voor een kind met EMB. De behandelaar brengt ze samen met de ouders en/of groepsleiding in kaart en stelt een behandelplan op. Daarin is vanzelfsprekend ook aandacht voor het niveau van het kind en voor de manier waarop het informatie verwerkt. 

Ouders, verantwoordelijken, verwijzers kunnen hun naaste of cliënt via dit formulier aanmelden voor behandeling of onderzoek door het Driestroom Expertise Centrum. Het Driestroomloket neemt vervolgens contact op. 

 

X

Alle Driestroom groepsvervoer rijdt dinsdag 16 februari weer. Houd rekening met vertragingen. 

Wij hebben geen cookies, wel appeltaarten!

Op onze website maken we wel gebruik van cookies. De enige cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik ervan. Omdat wij geen analytische cookies gebruiken of cookies voor marketing, vragen wij je ook geen toestemming daarvoor. Lees meer in onze privacystatement.

Weten waarom wij appeltaarten hebben in plaats van cookies? Je leest het hier