Driestroom Behandelcentrum

Voor wie?

Het Driestroom Behandelcentrum is er voor kinderen, jeugdigen met een verstandelijke beperking of een (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis én hun gezin. En ook voor volwassenen met een verstandelijke beperking en volwassenen met normale intelligentie en autisme.
 

Wat is het?

Het Driestroom Behandelcentrum biedt onderzoek en behandeling. 

Hoe werkt het?

Professionals en ouders in de regio Arnhem-Nijmegen kunnen bellen met een korte vraag of een schriftelijke aanmelding doen via dit formulier. Driestroom in contact neemt dan contact op. Ons onderzoek en behandeling wordt doorgaans gefinancierd vanuit de jeugdwet, de WLZ, of de GZSP en vanuit de Zorgverzekeringswet. Daarom is een beschikking nodig vanuit de gemeente of het zorgkantoor, of een verwijzing van de huisarts. Driestroom in contact kan je hierover verder informeren. 
  
 

Ons team

Wij hebben brede, specialistische deskundigheid in huis: (GZ-) psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten en paramedici. We werken op consultbasis samen met een psychiater. Ook hebben we AVG artsen voor onze intramurale cliënten. Voor de cliënten die zelfstandig wonen werken we samen met de AVG poli’s in Arnhem en Nijmegen. Wij werken altijd nauw samen met iedereen die betrokken is bij een kind, gezin of volwassen persoon. 

Waar

We werken op locaties in de regio Arnhem- Nijmegen. Als het nodig is, komen we voor onderdelen van het onderzoek of behandeling naar een locatie toe, bijvoorbeeld naar een kinderopvang, school of thuisadres. 

Onze behandelvormen

Ons aanbod bestaat uit verschillende vormen van onderzoek, behandeling en begeleiding. Klik hieronder op de button voor een overzicht.  
Onze behandelvormen