Vrienden van Driestroom

Stichting Vrienden van Driestroom zet zich in voor het alledaags geluk van cliënten van Driestroom en cliënten van zorgondernemers, verbonden aan Driestroom. Of het nu gaat om activiteiten, speeltoestellen, extra hulpmiddelen, een uitstapje of grotere projecten. Het zijn allemaal voorbeelden waar Vrienden van Driestroom graag haar financiële steun aan wil geven, omdat dit niet uit reguliere budgetten betaald kan worden. De steun van Vrienden van Driestroom is dan ook onmisbaar. 

Mooie projecten
Dankzij de steun van Vrienden van Driestroom zijn al vele mooie projecten gerealiseerd. Maar we kunnen nog veel meer doen om het alledaags geluk van onze cliënten te vergroten en daar hebben we u bij nodig. Word daarom Vriend van Driestroom en draag samen met ons de cliënten van Driestroom en de cliënten van zorgondernemers, verbonden aan Driestroom, een warm hart toe. 

Iedereen kan Vriend worden
Iedereen kan Vriend van Driestroom worden; ouders, verwanten, medewerkers, samenwerkingspartners of belangstellenden. Ook kunt u als bedrijf Vriend van Driestroom worden. Iedereen die zich verbonden voelt met onze cliënten nodigen we van harte uit om Vriend van Driestroom te worden. Als u Vriend van Driestroom wordt, vragen we u om een vrijwillige bijdrage te doen. Dit kan eenmalig, maandelijks of jaarlijks en welk bedrag u doneert, bepaalt u zelf. Meer informatie hierover volgt na uw aanmelding. 

Doordat het werk van Vrienden van Driestroom is ondergebracht in een aparte stichting, kunnen wij u garanderen dat uw bijdrage niet aan andere uitgaven besteed wordt.


Jaarverslag
Je mag alles van ons weten. Ook hoe we met ons geld omgaan. In ons jaarverslag over 2021 lees je van alles over onze stichting. 


Beleidsplan
Binnenkort wordt hier ons jaarplan gepresenteerd. De stichting blijft gelden werven om toekomstige verzoeken van donaties aan projecten te kunnen blijven betalen.


Gerealiseerde projecten
Dankzij de steun van Vrienden van Driestroom zijn al vele mooie projecten gerealiseerd.

 

Zo zijn er screens geplaatst bij groep Zeevis van Kindercentrum Dol~fijn in Velp. Naast de bijdrage van Vrienden van Driestroom hebben ook de Gelderse Blindenstichting en het Pape-fonds bijgedragen. Bij groep Zeevis van Kindercentrum Dol~fijn komen dagelijks acht kinderen tussen de 0 en 4 jaar met een verstandelijke (meervoudige) beperking. Zes van hen hebben ook een visuele beperking. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, heeft een onderzoek uitgevoerd naar de lichtsituatie en lichthinder bij groep Zeevis. Op basis van dit onderzoek is een voorstel gedaan om screens aan te brengen voor de ramen, zodat de zes kinderen met een visuele en verstandelijke beperking zonder hinder kunnen deelnemen aan de activiteiten.


Een ander project is de uitbreiding van Werkpost Groen. Werkpost Groen heeft twee locaties en is vorig jaar uitgebreid met een derde locatie. Naast de bijdrage van Vrienden van Driestroom hebben ook het Dr. C.J. Vaillant Fonds en Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg bijgedragen aan het kunnen uitbreiden van deze mooie groene werkpost. Werkpost Groen is een kleinschalige hoveniers-werkpost, waar assistent-medewerkers kennis maken met het hoveniersvak en dit eigen maken door middel van coaching en begeleiding. Ook worden arbeidsvaardigheden bijgebracht, zoals op tijd op je werk zijn.


ANBI
De stichting Vrienden van Driestroom is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting;
  • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
  • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst.


Wordt u ook Vriend van Driestroom?
Wilt u ook Vriend van Driestroom worden? Klik op de link en vul het aanmeldformulier in. Ja, ik word Vriend van Driestroom! De steun van Vrienden van Driestroom is onmisbaar. 


U kunt ook een donatie doen: Rekeningnummer Vrienden Van NL 61 RABO 0329 9337 87 t.a.v. Vrienden Van