Hoofdbehandelaar kleinschalige alternatieven voor residentiële zorg (KAR)

Hoofdbehandelaar kleinschalige alternatieven voor residentiële zorg (KAR)

De zorg voor jongeren met meervoudige complexe problematiek ondergaat een transformatie. Grote residentiële groepen en jeugdzorgplus instellingen worden gestimuleerd om te kijken naar intensieve zorg binnen kleinschaligheid.

Vanuit de ervarenheid van Driestroom met kleinschalige zorg, willen we graag van betekenis zijn bij deze transformatie door middel van kleinschalige alternatieven residentiële zorg (KAR). Daarvoor zijn we op zoek naar een (gz)psycholoog of orthopedagoog-generalist die dit pionierswerk met ons aandurft.

Wat ga je doen

Als hoofd behandeling KAR ben je vanuit je functie eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen deze specifiek groep zorginitiatieven. De KAR-initiatieven zijn een relatief nieuw fenomeen. Je bent verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van de kaders en mogelijkheden van deze vorm van zorg. Ook ben je in contact met ketenorganisaties en het Nederlands Jeugdinstituut om deze kleinschalige vorm van zorg op de kaart te zetten.

Je kent wettelijke kaders en verantwoordingseisen vanuit gemeenten en zorgkantoren en bent in staat deze te vertalen naar een werkbaar kader binnen de KAR-initiatieven.

Je hebt daarbij oog voor de specifieke dilemma’s die spelen bij kleinschalige zorg als alternatief voor (gesloten) residentiële zorg. Vanuit een onafhankelijk oordeel en een eigenstandige positie ga je in dialoog over deze dilemma’s. Je hebt daarbij oog voor verschillende oplossingsrichtingen. Je bent in staat signalen laagdrempelig op te pikken en hierop te anticiperen. Zo draag je actief bij aan kwaliteitsontwikkeling van de franchiseketen van Driestroom.

Je hebt ook als taak het screenen van nieuwe zorgondernemers op inhoudelijke competenties en beoordeelt ondernemingsplannen van nieuwe zorgondernemers op zorginhoud. Hierbij werk je samen met de behandelcoördinatoren en gedragsdeskundigen die verbonden zijn aan de KAR-initiatieven. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen KAR en voer je in samenwerking met een auditteam jaarlijks inhoudelijke audits uit, onder andere via een bezoek aan de onderneming. Je werkt mee aan de ontwikkelingen van kwaliteit en beleid. Je initieert onderzoek en bent verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten, klachten en meldingen bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Je onderhoudt netwerkcontacten met instanties, overheden en andere zorgaanbieders. Specifiek voor de doelgroep KAR ben je als hoofd behandeling nauw betrokken bij de in- en doorstroom van cliënten en bij de verdere ontwikkeling van deze doelgroep binnen de franchiseketen van Driestroom.

Waar kom je te werken

Sinds 2008 vormen Driestroomhuizen/ondernemingen de franchiseorganisatie van Driestroom. Het gaat om zo’n 160 initiatieven van zelfstandig zorgondernemers in het hele land die zorg en begeleiding bieden aan jeugd (lvb-, vg- en ggz-indicaties) met name in de gezinshuizen, aan volwassenen (vg en ggz) in de woonvormen waar de zorgondernemer zelf (of in de nabijheid) met zijn gezin woont.

Sinds 2018 wordt er gewerkt aan kleinschalige alternatieven voor (gesloten) residentiële zorg. Het gaat hierbij om zorgvormen die hulp bieden aan jongeren met complexe problematiek en vaak met een lange jeugdhulpverleningsgeschiedenis, soms inclusief een gesloten plaatsing of jeugddetentie. KAR kent een landelijke spreiding. Je maakt deel uit van het team van collega’s hoofd behandeling van de franchiseorganisatie en valt onder directe aansturing van de voorzitter raad van bestuur. Daarnaast zijn er overlegteams bestaande uit zorgondernemer, accountmanager, medewerker van Driestroom In Contact en hoofd behandeling. Tevens ben je lid van het MT-extern.

Wie zoeken wij

Beschik jij over een afgeronde wo-opleiding tot gz-psycholoog of orthopedagoog-generalist? Daarnaast ben je minimaal vijf jaar werkzaam in de zorg (complexe doelgroepen), heb je kennis en affiniteit met complexe problematiek van de residentiële jeugdzorg(plus).

Verder zoeken wij iemand die:

  • voor elk tegemoetkomend probleem een (creatieve) oplossing kan bedenken, eventueel in samenwerking met ketenpartners;
  • participeert in de roulerende 24/7 (telefonische) calamiteitendienst voor de franchiseorganisatie;
  • kennis heeft van wet- en regelgeving;
  • communicatief vaardig is en in staat is op verschillende niveaus te kunnen schakelen. Daarbij toon je doorzettingsvermogen;
  • op de hoogte is van het beleid en visie van Driestroom en deze kan uitdragen;
  • in het bezit is van een rijbewijs;
  • niet snel uit het lood geslagen is, stevig in zijn/haar schoenen staat.

Dit bieden wij 

Driestroom levert een bijdrage aan jouw alledaags geluk. Dat is onze missie, iets waar we als hele organisatie voor gaan. Alledaags geluk zit in kleine dingen. In een vriendelijk woord, een glimlach en een schouderklopje. In aandacht voor een ander. Onze kernwaarden zitten in onze genen.

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de cao gehandicaptenzorg. Het salaris is vastgesteld in FWG 70 (minimaal € 4.625,-- en maximaal € 6.971,-- bruto bij een fulltime dienstverband). Het gaat vooralsnog om een aanstelling voor de duur van 1 jaar met intentie tot verlengen naar onbepaalde tijd bij goed functioneren.

Ga jij ervoor?

Voel jij je verbonden met onze kernwaarden en is het worden van hoofd behandeling bij Driestroom precies de goede volgende stap voor jouw carrière? Druk dan op de knop ‘solliciteer’ en je hoort snel van ons!.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge Basaran (hoofd behandeling) of Esther Nelissen (raad van bestuur), bereikbaar via het algemene nummer van Driestroom 0481 – 37 55 55.


Let op: de correspondentie kan terecht komen in je ongewenste mail.


De vacature is zowel intern als extern bekend gemaakt. Externe sollicitanten worden in de procedure betrokken als blijkt dat de vacature intern niet ingevuld kan worden.

Solliciteer

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Onze organisatie


Driestroom ondersteunt mensen, van jong tot oud bij het realiseren van alledaags geluk. Op zo’n 90 kleinschalige locaties in regio Arnhem-Nijmegen en daarbuiten, kunnen cliënten wonen, leren en/of werken. Hier krijgen zij ondersteuning en zorg op maat, van dagbesteding tot aan 24-uurs zorg. Daarnaast zijn er door het hele land ruim 150 zorgondernemers aan Driestroom verbonden met een gezinshuis (Driestroomhuis) of een werkinitiatief. Wij zijn een organisatie met een eigen identiteit. Deze identiteit uit zich in onze kernwaarden: groots in het klein, in contact, bevlogen en eigenzinnig. Met ruim 1100 enthousiaste, gedreven medewerkers streven wij naar een lach op het gezicht van iedere cliënt.
portret

Wil je meer weten?

Bel ons of mail ons en we helpen je graag verder.