Een werkdag uit het leven van...

Persoonlijk begeleider

Jeffrey is persoonlijk begeleider én begeleider. Wat is het verschil? Als begeleider ben je er voor alle cliënten. Je biedt de zorg, ondersteuning en begeleiding die de cliënt nodig heeft. Als persoonlijk begeleider ben je verantwoordelijk voor een aantal cliënten. Je bent regievoerder in de zorgvraag van de cliënt waar je eindverantwoordelijk ben. Je bent het aanspreekpunt van de mensen die je zorg biedt en van jouw collega’.

Van verpleger naar persoonlijk begeleider
Een jonge man van begin 50 met dementie waarvan het einde naderde. Hij woonde in een verpleegtehuis. De man kon niet meer praten maar hij wilde goed afscheid nemen van zijn familie, van zijn vrouw en kinderen. Gelukkig werkte er een verpleger die meer zorg bood en inspanningen verrichtte waardoor dit mogelijk was. Die verpleger, dat was Jeffrey Bal. “Deze specifieke situatie deed mijn ogen openen. Als verpleger bood ik zorg en begeleiding die misschien niet bij mijn werk hoorde. In de gehandicaptenzorg kan dat wel”, vertelt Jeffrey. En zo maakte hij na zo’n 12 jaar te hebben gewerkt in de verpleging de overstap naar de gehandicaptenzorg. “Tijdens mijn opleiding Verpleging merkte ik al dat ik het lastig vond dat het draaide om protocollen. Waar is de mens in dit verhaal gebleven? Ieder heeft tenslotte zijn eigen behoefte”, legt hij uit.  

Hij startte zijn loopbaan binnen Driestroom als persoonlijk begeleider op een locatie voor ernstig meervoudig beperkten (EMB). Nu biedt Jeffrey zorg, ondersteuning en begeleiding aan de bewoners van de Oude Graafseweg in Nijmegen. “Wat ik belangrijk vind? Dat elke bewoner een fijne dag heeft. Daar help ik een handje bij. Met de ene bewoner dans en wandel ik en met een andere bewoner heb ik een goed gesprek. Het is net waar de bewoner op dat moment behoefte aan heeft.”  

Jeffrey-Bal-5993

Als verpleger bood ik zorg en begeleiding die misschien niet bij mijn werk hoorde. In de gehandicaptenzorg kan dat wel.

Een werkdag uit het leven van...

Wil jij ook bijdragen aan het alledaags geluk van iemand anders?
Word (persoonlijk) begeleider bij Driestroom! Bekijk hier alle vacatures.