Nathalie Vermeulen

Logopedist

Wat is het meervoud van /ei/? Hoe heet het dier met een schild op zijn rug? Waar zet je je tong neer als je de klank /s/ vormt? Een logopedist is dagelijks bezig met taal, klanken, woorden, zinnen en mondgedrag. Bij Driestroom werken ook logopedisten, Nathalie Vermeulen is er één van. Zij houdt zich bezig met taal en is daarnaast vooral bezig met communicatie en interactie. “Want taal is uiteindelijk een middel om tot communicatie en interactie te komen.”  

Nathalie werkt bij Kindcentrum Luna in Elst. Bijna alle kinderen die naar Luna gaan, krijgen logopedie. “Als een kind net bij ons is, is vaak één van de eerste vragen van de ouders of ik denk dat het kind kan gaan praten. Dat weet ik niet. Ik weet niet wanneer en óf een kind gaat praten. Wat ik belangrijk vind, is dat het kind leert communiceren, dat is vaak mijn eerste doel.”  

Oogcontact 
Veel kinderen met een ontwikkelachterstand en/of een stoornis in het autisme spectrum (ASS) hebben problemen in de communicatie. Ze weten niet hoe ze taal kunnen inzetten om te communiceren. Nathalie heeft verschillende manieren om hiermee aan de slag te gaan. “Alle kinderen zijn anders, er is geen gemiddeld kind. Bij ASS horen wel bepaalde gedragingen maar verder pas ik mijn methodes echt aan het kind aan. Het zijn stuk voor stuk puzzeltjes, deze kinderen”, vertelt Nathalie. Ze vervolgt: “Sommige kinderen kunnen niet wijzen om aan te geven dat ze iets willen. Daar gaan we dan mee aan de slag. Het kan zijn dat ze een pictogram pakken en het aan mij geven. Dan maken we oogcontact, een belangrijk element in communicatie. Of ze krijgen iets van mij als ze mij aankijken. Ik gebruik spelmateriaal waarin een kind geïnteresseerd is, bijvoorbeeld de knikkerbaan, als een kind houdt van draaiende voorwerpen. Als een kind eraan toe is, houd ik de knikker net zo lang vast totdat het kind mij aankijkt, dan laat ik de knikker los. Op die manier leert het kind dat ze met mij contact moeten hebben om iets van mij gedaan te krijgen”.  

Wat ik belangrijk vind, is dat het kind leert communiceren, dat is vaak mijn eerste doel.

Nathalie Vermeulen

Meer dan woorden 
Bij sommige kinderen die naar Luna gaan, gaat het in eerste instantie om non-verbale communicatie aan te leren. Het is een uitdaging om het kind aan te kunnen sporen tot een gangbare manier van non-verbale communicatie. Sommige kinderen huilen alleen maar als ze iets willen, andere kinderen worden juist agressief. Door zowel thuis als op het kindcentrum én alle andere plekken waar het kind vaak komt dezelfde methode te gebruiken wordt het voor het kind makkelijker om te communiceren. Een bekend programma dat Driestroom gebruikt is het Hanen programma. Nathalie traint ouders in het gebruik de strategieën die bij dit programma horen én ze heeft zelfs het boek ‘Meer dan woorden’, horende bij het programma, uit het Engels vertaald naar het Nederlands. Tijdens een aantal bijeenkomsten en met een aantal huisbezoeken leert Nathalie de ouders verschillende communicatiestrategieën. “Strategieën waar we allemaal wat aan hebben. Bijvoorbeeld de d.a.n.s strategie, wat ‘doe-hetzelfde-nog-een-keer, aanbieden van de beurt, nodig uit met een signaal, stop niet maar ga door’ betekent. Het geeft ouders structuur aan het aanleren van nieuwe vaardigheden Als je keer op keer iets hetzelfde doet schept dat duidelijkheid bij een kind, het kind weet waar ie aan toe is”, geeft Nathalie als voorbeeld.  

Interactie  
Zowel het werken met de kinderen op Luna als het geven van de Hanen oudercursus geeft Nathalie veel voldoening. “Het is heel dankbaar om de ouders verder te helpen. Eén situatie staat mij nog goed bij. Een ouder kwam tijdens de Hanencursus erachter dat ze eigenlijk weinig interactie had met haar kind, en vooral regeldingen deed, zoals de broodtrommel vullen. Dankzij de cursus heeft ze handvatten gekregen om meer interactie te hebben met haar kind. Tijdens de huisbezoeken zag ik ook dat ze een fijne interactie had met haar kind. Zelf gaf ze ook aan dat de cursus haar geholpen heeft om meer interactie met haar kind te hebben. Ze kan nu met haar kind spelen vertelde ze. Nou, daar doe je het voor. Dat is wat je wil, dat er op het kindcentrum maar ook zeker thuis een fijne interactie heeft en een kind op zijn of haar niveau kan communiceren. En wat en hoe die communicatie is dat maakt niet uit, als het voor iedereen maar duidelijk is en fijn voelt”, besluit ze.