Tessy is één van de DTT-trainers van Driestroom

DTT-trainer

Één van de principes van Discrete Trial Teaching (DTT) is het belonen in plaats van straffe. DTT is een methode binnen de gedragstherapie die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen met autisme. Dagelijkse handelingen, zoals het aantrekken van een jas of het strikken van schoenveters zijn voor deze kinderen vaak ingewikkeld. Tessy Berendsen helpt deze kinderen door de handeling stap voor stap aan te leren. “Wist je dat je het aantrekken van een jas kunt opdelen in 5 stappen? Het kan wel een half jaar duren voordat een kind het doorheeft. Maar uiteindelijk komt het wel. Het is de kracht van herhaling hè”, vertelt Tessy. 

Elke training volgt hetzelfde patroon
“Als we de kinderen komen ophalen, doen we dat op een manier die passend is bij het kind en de groep. Soms maken we gebruik van een liedje, andere keren wordt er een foto of pictogram ingezet, maar een combinatie kan ook. In onze trainingsruimte spelen we samen en maken we taakjes. In de behandeling zetten we leersituaties op om te oefenen met vaardigheden op het gebied van communicatie, zelfredzaamheid, gedrag en het leren, leren." Tessy vertelt verder: "We stimuleren gewenst gedrag door het kind te belonen, meestal met speelgoed, als het taakje goed is afgerond. We werken er altijd naartoe dat het kind een beloning krijgt. Dus lukt een werkje niet dan maak ik het werkje samen met het kind af. Ik geef daarna een andere opdracht. Dat kan ook ‘raak je neus aan’ zijn. Lukt dat, dat is de opdracht geslaagd en volgt de beloning”, legt Tessy uit. De variatie zit in de trainer en de omgeving. De training wordt elke doordeweekse dag gegeven. Doordat de trainer en de omgeving wisselen proberen ze de grenzen van het kind te verleggen. “Het dagelijks leven is tenslotte ook niet elke dag hetzelfde”, zegt Tessy. 

 


Het is best wel intensief, maar ook heel mooi want je ziet een kind echt ontwikkelen.

Tessy is één van de DTT-trainers van Driestroom

Zo min mogelijk taal
Veel kinderen met autisme hebben moeite om te communiceren. Sommige kinderen praten niet of nauwelijks en maken gebruik van andere manieren van communiceren. Bijvoorbeeld foto’s, pictogrammen of gebaren. Het gebruik van woorden kan zorgen voor extra prikkels. Een ander basisprincipe van DTT is dat we ons taalgebruik aanpassen aan het niveau van het kind. “Daar moest ik in het begin echt wel even aan wennen hoor. Net zoals dat we iets maar één keer vragen. Voert het kind de opdracht daarna niet uit, dan pak ik het kind bij de hand en doen we het samen. We vragen nooit iets een tweede keer”, legt Tessy uit. “Dat doen we zodat het kind leert om te reageren op een instructie als deze gegeven wordt. Blijf je deze instructie herhalen dan is het niet duidelijk wanneer het kind erop moet reageren.  Elke training wordt gefilmd. Onder andere voor trainingsdoeleinden.  Tessy: “In het begin zag ik op beeld dat ik het kind echt overvroeg. Opdrachten meerdere keren vragen en teveel woorden gebruiken. Van het terugkijken van die beelden heb ik echt veel geleerd.” 

Gedrag is te herleiden
Gemiddeld blijft een kind zo’n één á anderhalf jaar bij DTT. “Het is best wel intensief,maar ook heel mooi want je ziet een kind echt ontwikkelen. Zo zie je veel kinderen die in het begin alleen communiceren met pictogrammen en aan het einde echt vragen om iets, de woorden ‘ik wil’ gebruiken. Dan ben ik wel echt super trots”, vertelt Tessy. Eén jongen is haar wel echt bij gebleven. “Hij had veel agressie en wist er ook niet goed mee om te gaan. Hij sloeg en krabde. Maar hij lachte ook veel. Nu weet ik dat dit ook een teken kan zijn van opgebouwde spanning. De jongen vertoonde agressief gedrag als iets onduidelijk was. Dat werd mij duidelijk toen ik samen met de behandelcoördinator de beelden terugkeek. Voor mij betekende dit dat ik nog meer moet gaan uitleggen wat ik doe en waarom. Nu zie ik dat het veel beter gaat tussen de jongen en mij. We leren elkaar echt goed kennen. En hij vertoont veel minder agressief gedrag. Weetje, het zijn echt oprecht lieve kinderen. Hun gedrag moet je altijd proberen te herleiden. Waarom doen ze dit? Er zit altijd een reden achter. Het komt vooral doordat een kind zich nog niet op een andere manier duidelijk kan maken. Die vaardigheden moet een kind nog leren. Het kan ook zo zijn dat het kind een mindere dag heeft gehad of dat ik niet duidelijk genoeg ben. Het is wisselwerking”, besluit ze.  

Ook als DTT-trainer aan de slag? 
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van dit artikel? Wil je meer weten over het werk van een DTT-trainer? Neem contact op met sollicitaties@driestroom.nl voor meer informatie!