Neem een kijkje bij Kodan

11 januari 2021

Benieuwd naar onze locaties? Neem thuis alvast een kijkje. Helaas is het vanwege het coronavirus in beperkte mate mogelijk om rondleidingen te geven bij onze locaties. Om toch een beeld te geven van hoe onze locaties er van binnen uit zien hebben we bij verschillende locaties filmpjes gemaakt. Bijvoorbeeld het filmpje van specialistisch dagbehandeling Kodan in Nijmegen.

Kodan biedt specialistische dagbehandeling voor jonge kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 5 jaar. Deze kinderen vallen bij de reguliere kinderopvang of peutergroep op omdat ze zich anders gedragen of ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten. Dat kan op het gebied van taal, motoriek of sociaal emotioneel vlak zijn. Bij andere kinderen spelen bijvoorbeeld opvoedings- of gedragsvragen een rol of is er een vorm van autisme. Kodan heeft een eigen vleugel in basisschool de Vossenburcht in Nijmegen.

Kameleon, Calypso en Elmer
De gespecialiseerde medewerkers van Kodan gaan met deze kinderen aan de slag zodat alle kinderen een goede start in een vorm van onderwijs kunnen maken. Op alle groepen is er een intensieve samenwerking met ouder(s). Er zijn drie groepen. Bij Kameleon observeren de medewerkers minimaal 3 maanden de ontwikkeling van het kind. Samen met de ouders en andere professionals brengen we de ontwikkeling van het kind goed in beeld en geven we een passend advies. Naast observatie en diagnostiek bij Kameleon nemen onze medewerkers ook een kijkje thuis of bij de kinderopvang. Alleen zo krijgen we het beste beeld van het kind. 

Calypso is een speciale groep voor kinderen in het Autisme Spectrum. Deze kinderen hebben behoefte aan individuele begeleiding, nabijheid, rust, duidelijkheid en structuur. Communicatie en zelfredzaamheid zijn grote aandachtspunten voor deze doelgroep. Gelukkig beschikken de medewerkers van Calypso over specialistische autisme kennis en gaan zij graag met de kinderen deze uitdagingen aan. Op Calypso wordt gewerkt met de methodiek ESDM.

Elmer is de derde groep van Kodan, de ontwikkel/behandelgroep. Hier werken we samen met het kind aan zijn of haar hulpvragen. Samen spelen of concentreren zijn twee voorbeelden. Op een gestructureerde en methodische manier leren we de kinderen de basisvaardigheden zodat ze goed mee kunnen komen in een groep. Eén van de methodieken die we hiervoor gebruiken is Kaleidoscoop. De kern van deze methode is actief leren. We betrekken de kinderen actief bij alles wat we doen en dagen ze zo uit om zichzelf uit te dagen. 

Meer weten?
Wil jij meer weten over specialistisch dagbehandeling Kodan? Neem dan contact op met het Driestroomloket: 0481 37 55 55 of driestroomloket@driestroom.nl