Autisme en normale begaafdheid

Leven met een vorm van autisme kan ingewikkeld zijn. Wij begrijpen dat en bieden de begeleiding en ondersteuning die je nodig hebt om jouw leven te leven zoals jij dat het liefste wilt. We hebben allerlei woonvormen waarbinnen je kunt ‘doorgroeien’ naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Trainingshuis

In trainingshuis Polsehof leren we jou om zelfstandig(er) te wonen en te leven. Want dat kan best spannend zijn. Zie ons huis als je eigen huis. Alleen zijn wij altijd dichtbij om je te begeleiden en ondersteunen. Je woont hier officieel ‘beschermd’ zoals dat heet. Op Polsehof woon je altijd tijdelijk, maar we nemen alle tijd en rust om samen met jou te kijken naar jouw mogelijkheden. Wij volgen jou, we plaatsen je nooit ‘door’ als jij daar niet aan toe bent.

In Polsehof woon je op een kamer en deel je de keuken met zijn vieren. De helft van de kamers heeft een eigen badkamer. Op de andere kamers deel je de badkamer met één ander persoon. 
 

Beschermd wonen

Is het voor jou belangrijk om altijd terug te kunnen vallen op begeleiding? Kom dan beschermd wonen bij Driestroom. Je krijgt een eigen appartement – dat je naar eigen smaak inricht - in een van onze woonvormen en er is de hele dag begeleiding aanwezig. De begeleiding zorgt er bijvoorbeeld samen met jou voor dat jij op tijd je medicijnen inneemt of helpt je met een goede dagindeling. Met deze begeleiding dragen we bij aan jouw zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Je kunt vanuit ‘beschermd wonen’ doorgroeien naar ‘beschermd thuis’, op dezelfde locatie als je wilt!

Beschermd thuis

We kunnen je ook de woonvorm ‘beschermd thuis’ bieden. Dan woon je net wat zelfstandiger dan wanneer je beschermd woont. We spreken dan een vast aantal uren begeleiding met je af. Je kunt de begeleiders natuurlijk wel altijd bereiken, mocht dat nodig zijn. Zij helpen met de vragen waar jij op dat moment tegenaan loopt. In je eigen appartement kun jij je terugtrekken, in onze gezamenlijke huiskamers en keukens zoek je het contact op met de andere bewoners wanneer jij dat wil. Je bent zelfstandig, dus betaalt je eigen woonlasten. 

Heb je de 24-uurs achterwacht niet meer nodig? Dan kun je hier blijven wonen met een indicatie ‘ambulante begeleiding’. 
 

Ambulante begeleiding

Hoe organiseer jij je huishouden? Hoe ga je om met je buren? Waar loop je tegenaan op je werk? Als je zelfstandig woont en leeft, sta je elke dag weer voor uitdagingen. Hoe ga je daarmee om? Samen kijken we wat voor jou het beste werkt. Welke afspraken je kunt maken met mensen om je heen. We ondersteunen je bij het inrichten van je dagelijks leven, zodanig dat jij je prettig voelt. 

Trajectbegeleiding bij werk of opleiding

Heb je extra ondersteuning nodig rondom werk? Dan kun je terecht bij de trajectbegeleider die gespecialiseerd is in mensen met autisme en normale begaafdheid. Hij of zij kan met je meekijken in het zoeken naar of het behouden van een werkplek die bij jou past. Ook kan de trajectbegeleider je ondersteunen bij het kiezen van of volgen van een opleiding. 

Wet- en regelgeving

Driestroom biedt ondersteuning aan (jong)volwassenen met autisme en normale begaafdheid. Je kunt vanaf je 16e al bij ons komen ‘oefenen’ met zelfstandig wonen bijvoorbeeld. Let op: zolang je nog geen 18 bent, heb je een indicatie nodig vanuit de Jeugdwet. Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Langdurige Zorg GGZ (WLZ GGZ) van kracht. Met een WLZ GGZ-indicatie kun je bij Driestroom terecht.
Driestroom-Elst-6725

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

We helpen je graag verder!