Stijntje Buys

Stijntje Buys is een kinderdagcentrum voor kinderen tussen 0 en 5 jaar met (een vermoeden van) een stoornis in het autisme spectrum in combinatie met een achterstand in de ontwikkeling. 

Soms is bij de start nog niet helder wat er met het kind aan de hand is, maar geven ouders aan dat hun kind veel nabijheid en structuur nodig heeft. Dit kan een reden zijn om het kind een plek te geven binnen Stijntje Buys. Na de start en gewenning kan dan eventueel een diagnostisch traject worden opgestart. 

Voor de leeftijd van 4 jaar kunnen we, mede aan de hand van onderzoek, advies geven over welke vorm van onderwijs het best passend kan zijn bij het kind. Hierbij werken we samen met Stromenland

Praktische info

Vuurdoornstraat 19

6543 TX Nijmegen

Routebeschrijving

06 23 05 90 96

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.45 uur.

Stijntje Buys is een kinderdagcentrum voor kinderen tussen 0 en 5 jaar met (een vermoeden van) een stoornis in het autisme spectrum in combinatie met een achterstand in de ontwikkeling. 

Soms is bij de start nog niet helder wat er met het kind aan de hand is, maar geven ouders aan dat hun kind veel nabijheid en structuur nodig heeft. Dit kan een reden zijn om het kind een plek te geven binnen Stijntje Buys. Na de start en gewenning kan dan eventueel een diagnostisch traject worden opgestart. 

Voor de leeftijd van 4 jaar kunnen we, mede aan de hand van onderzoek, advies geven over welke vorm van onderwijs het best passend kan zijn bij het kind. Hierbij werken we samen met Stromenland

Faciliteiten

Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Logopedist, Gedragskundige

Zorgaanbod

Cliënten

  • Kinderen

Diensten

  • Leren en ontwikkelen

Begeleiding

Minimaal een persoonlijk begeleider dagbehandeling en een begeleider dagbehandeling per groep.

Financiering via

  • WLZ
  • Jeugdwet
icon/arrow-right/orange Created with Sketch.
Meer over financiering

Bij Stijntje Buys hebben we vier groepen van zes tot acht kinderen per groep. Per groep zijn er twee begeleiders per dag. Kinderen kunnen drie tot vier dagen in de week komen. Dagbehandeling is grotendeels in groepsverband. Dagelijks werken we vanuit een dagprogramma, met groepsgerichte activiteiten en individuele leermomenten. Vanuit verschillende methodes stimuleren we sociaal-communicatieve vaardigheden, spelvaardigheden en zelfredzaamheid. Centraal hierin staat dat we aansluiten bij de interesses en motivatie van het kind. We werken met methodes zoals:

  • ESDM (Early Start Denver Model) | een wetenschappelijk onderbouwd interventieprogramma voor jonge kinderen
  • elementen van Floorplay 
  • ABCDEF methodiek van Autisme Centraal worden  

Naast groepsbehandeling is inzet van individuele therapie mogelijk zoals logopedie, fysiotherapie, therapie gericht op prikkelverwerking. 

Mocht het kind onvoldoende kunnen profiteren van dit aanbod dan kan een aanvraag voor DTT (Discrete Trial Teaching) overwogen worden (ook op deze locatie).

Voor vragen kun je contact opnemen met de verschillende groepen van Stijntje Buys:
Behandelgroep Tamboerijn: 06 23 06 80 72
Behandelgroep Harlekijn: 06 83 23 72 10
Behandelgroep Pardoes: 06 23 32 52 99
Behandel-onderwijsgroep Raveleijn: 06 83 22 84 39 

Neem een kijkje bij de locatie Stijntje Buys. 

Benieuwd naar de behandel-onderwijsgroep Raveleijn? Bekijk hier de video. 

Ligging

Routebeschrijving
Stijntje Buys bestaat al meer dan 50 jaar als kinderdagcentrum. We zijn gevestigd in de wijk Heseveld in Nijmegen. Alles is gelijkvloers. Wij beschikken over 5 grote groepsruimten, allen met aparte toiletten en verzorgingsruimten Aparte ruimten voor het geven van onder andere logopedie en trainingen DTT (discreet trial teaching) Vergaderruimte Snoezelruimte Speel-/gymzaal Een grote afgesloten speeltuin

Parkeermogelijkheden: Eigen terrein

Laadpaal elektrische voertuigen: Nee