Wat heb jij nodig om zelfstandig te wonen en leven?

Dat is waar het om gaat. We ondersteunen jou hierin en bieden verschillende behandeltrajecten. De professionals van ons expertisecentrum komen graag bij jou langs. Er zijn meerdere onderzoeken mogelijk: een intelligentie-, persoonlijkheids- of neuropsychologisch onderzoek of onderzoek naar psychiatrische klachten, seksualiteit of hoe je met anderen omgaat. Samen zorgen we ervoor dat je precies de ondersteuning krijgt die je nodig hebt om zelfstandig te wonen en te leven. 

Oude-Graafseweg-4986

Hulp en ondersteuning thuis

Woon je zelfstandig, maar heb je daarbij zorg of ondersteuning nodig? We helpen je graag. De maatschappelijke ondersteuners van Driekracht bieden precies wat jij nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen. Heel intensief en dichtbij, of minimaal en op afroep. Hulp bij het opvoeden van je kind of bij het vinden van werk, noem maar op.
Driekracht

Logopedie, fysiotherapie of sensorische integratie therapie

Sommige stoornissen of beperkingen gaan samen met problemen bij of in spraak, taal en gehoor, eten en drinken, of de motoriek. Onze paramedische therapeuten stimuleren je ontwikkeling. Daarnaast leren we jou hoe je kunt omgaan met de klachten of beperkingen.
Elsweide-2080

Hulp bij lichamelijke klachten

Heb je lichamelijke klachten door jouw beperking? We helpen je graag om ze te verminderen of te verhelpen. We hebben logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten in huis die jou kunnen behandelen.

Palliatieve zorg

In de laatste fase van je leven draait onze zorg voor jou om verzachten en verlichten. We richten ons op jouw wensen en jouw kijk op het leven. Onze consulenten palliatieve zorg zijn hierin gespecialiseerd. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat we op tijd zien wat je nodig hebt. Daarvoor is goed contact nodig met jouw naasten. Alles draait voor ons altijd al om jou. Maar in deze fase toch wel het allermeest. Heb je vragen? Mail gerust naar palliatievezorg@driestroom.nl. Voor de palliatieve zorg participeren we in het Netwerk Palliatieve Zorg (regio Arnhem /Liemers) en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland.

Forensische zorg door Driekracht

Driekracht biedt gespecialiseerde maatschappelijke ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking die een strafrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen. Doel van de ondersteuning is recidive te voorkomen en weer mee te doen in de samenleving. Door onze ruime ervaring en expertise op het gebied van forensische ambulante begeleiding weten we dat het voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een strafblad vaak lastig is om de draad weer op te pakken. Met de juiste handvatten ondersteunen we hen, zodat zij weer vertrouwen in zichzelf krijgen en de maatschappij weer vertrouwen in hen krijgt. Met als doel dat zij weer zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven.

Lees hier meer over forensische zorg van Driekracht.

 
Driestroom-Elst-6703

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

We helpen je graag verder!