Een werkdag uit het leven van...

Ambulant begeleider ZBO
Kinderen individueel begeleiden en tegelijkertijd de leraren ontlasten, een globale beschrijving van het werk van Karin Perk. Karin werkt als ambulant begeleider voor het team Zorg Binnen Onderwijs (ZBO) van Driestroom bij Lichtenbeek, speciaal onderwijs, in Arnhem. Karin: “Je staat in dit werk een-op-een met een kind en samen met de leraren werken we aan hetzelfde doel voor het kind, dat maakt het werk leuk. Je hoopt dat je de kinderen vooral sociaal-praktische dingen kunt leren, zodat ze straks zelfredzamer zijn en later bijvoorbeeld bij DROOM! kunnen gaan werken.”  
 
Lichtenbeek biedt speciaal onderwijs aan kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Ze bieden zowel passend onderwijs als ondersteuning. Karin is hier inmiddels al 16 jaar werkzaam. Karin: “Een van de leerlingen die ik al 5 jaar begeleid zit in een rolstoel. Ik help hem onder andere met eten, met de sondevoeding, zet hem in de staplank en zorg dat hij kan rusten door hem in de bedbox te leggen met de tillift. Hij kan niet praten en heeft daarom een spraakcomputer met pictogrammen, zo communiceert hij met ons. Ik heb aangeleerd hoe hij deze moet bedienen met zijn ogen zodat hij de spraakcomputer kan gebruiken tijdens de lessen. Ik ben eigenlijk zijn handen, het is fijn om hem zo te kunnen ondersteunen.” Karin: “Door de een-op-een begeleiding, kunnen wij zorg op maat leveren. Als een kind even rust nodig heeft gaan we bijvoorbeeld naar de snoezelruimte. Wanneer we een kringgesprek hebben en een kind heeft behoefte aan iets anders, dan gaan we bijvoorbeeld even samen wandelen, zo kan de leraar gewoon doorgaan met de les. Door onder andere de zorg op maat bereiken we veel met de kinderen.”   Karin-Perk---0262

Je staat in dit werk een-op-een met een kind en samen met de leraren werken we aan hetzelfde doel voor het kind, dat maakt het werk leuk

Een werkdag uit het leven van...

Interne opleiding bij Driestroom
Naast haar werkzaamheden bij Lichtenbeek geeft Karin ook scholing binnen Driestroom en ondersteunt daarbij de verpleegkundig consulenten. Zeven jaar geleden heeft Karin de verpleegkundige opleiding binnen Driestroom gevolgd. “Door deze opleiding, heb ik een andere kijk gekregen op mijn werk. Waar ik voorheen vooral pedagogische redenen zocht achter bepaald gedrag kijk ik nu ook of er wellicht medische redenen kunnen zijn.” Inmiddels geeft ze de trainer diverse scholingen op het gebied van medicatieprotocollen, stomazorg, epilepsie en sondevoeding. Karin: “De mogelijkheden binnen Driestroom op het gebied van scholing zijn echt heel fijn. Doordat ik mijn kennis binnen Driestroom heb kunnen vergroten kan ik nu mijn kennis met andere delen.” 
  
“De laatste jaren voel ik me meer verbonden met Driestroom. Dit komt vooral door mijn werkzaamheden als  trainer, hierdoor kom ik bijna wekelijks op het Centraal Bureau of op een locatie. Nog vijf jaar en dan werk ik 40 jaar binnen Driestroom, dat wil ik wel graag halen!”, vertelt Karin met een glimlach op haar gezicht. 

Ook aan de slag als begeleider ZBO?
Klik hier voor onze vacatures.